Papperbruksmuseet och Spektakelteatern får krisstöd från Kulturrådet

By on 26 april, 2022
Arkivbild

Kulturrådet har fördelat 350 miljoner kronor i krisstöd till kulturen – däribland 401.300 kronor till Stiftelsen Frövifors Papersbruksmuseum och 88.000 kronor till Bergslagens Spektakelteater. Det är den sjunde krisstödsomgången sedan pandemin startade och totalt har 3,7 miljarder fördelats.

Bidraget som nu betalas ut är ett tillfälligt verksamhetsbidrag som ska gå till verksamheters ordinarie och planerade kostnader för perioden 1 januari till 30 juni 2022. Totalt inkom 893 ansökningar och 575 aktörer har beviljats medel.

”Restriktionerna och rekommendationerna som infördes i december kom plötsligt och innebär att många inom kultursektorn fick det tufft. Med det här stödet har vi kunnat stötta och hjälpa dem i en akut situation. Nu när vi fördelar bidraget ser vi att det når en bredd av kulturaktörer, såväl större som mindre”, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet, i ett pressmeddelande.

Precis som vid tidigare krisstödsomgångar dominerade musikområdet med ungefär hälften av ansökningarna, och musikområdet beviljades 206 miljoner kronor. Scenkonstområdet följde med 215 ansökningar, vilket är ungefär 25 % av de totala ansökningarna. Aktörer inom scenkonsten beviljades drygt 87 miljoner i bidrag.

Antalet ansökningar från museer, bildkonst- och litteraturområdet är betydligt lägre, ett mönster som känns igen från tidigare krisstödsomgångar. Medel har beviljats till alla landets regioner, och storstadsregionerna dominerar.

I och med restriktionerna togs bort har nya möjligheter öppnats för kulturen.

”I de samtal som jag fört med kulturbranschen ser jag att viljan till återstart är stor. Just nu går det att söka återstartsbidrag från Kulturrådet och vi bedömer att behovet för de medlen är stort”, säger Kajsa Ravin.

Återstartsbidraget ska gå till framåtblickande projekt som stöttar en återstart till kulturlivet och går att söka fram till den 4 maj. Kulturrådet ska prioritera kulturpolitiskt viktiga aktörer som genom sin verksamhet medverkar till att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom sektorn.

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login