Alla inlägg taggade "Bidrag"

 • Turistbåten M/S Råsvalen sjösatt igen

  Efter två pandemi-år på land har turistbåten M/S Råsvalen i Lindesberg äntligen kunnat sjösättas av Lindesbergs Turistbåtsförening – bland annat med ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Bergslagen som äger Bergslagens Sparbank.  Planen är att kunna erbjuda bokningsbara turer från och med...

  • Skrivet juni 23, 2022
  • 0
 • Awesome People Örebro får EU-bidrag

  Årets första ansökningsrunda för bidrag från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är nu slutförd. 45 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 17,7 miljoner kronor (1 809 884 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. MUCF...

  • Skrivet juni 8, 2022
  • 0
 • Alexander Hedbrant Örebro universitet får bidrag till forskning om arbetsmiljö och hälsa

  Illegitima arbetsuppgifters hälsopåverkan, stress- och sömnskola via internet och en metod för att mäta hudexponering för hälsofarliga ämnen. Det är ämnena för tre av de fem forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 18 558 000 kronor av Afa Försäkring...

  • Skrivet juni 3, 2022
  • 0
 • Bidragen har halkat rejält efter lönerna sedan 90-talet

  Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) har jämfört hur bidragen – sjukpenning, sjukersättning, bostadsbidrag, a-kassa, försörjningsstöd m.fl. har utvecklat jämfört med lönerna. Det visar sig – föga förvånande – att bidragen har halkat rejält efter lönerna sedan 90-talet. Trots...

  • Skrivet maj 29, 2022
  • 0
 • Örebro län får 780.000 kronor i bidrag till regional kulturverksamhet

  Kulturrådet har fördelat totalt 37 miljoner kronor i bidrag till 87 aktörer i hela Sverige till regional kulturverksamhet – däribland Region Örebro län som får 780.000 kronor till två utvecklingsprojekt: Kulturella kraftfält på landsbygden (400.000 kr) och Ansats för att stärka den...

  • Skrivet maj 23, 2022
  • 0
 • Papperbruksmuseet och Spektakelteatern får krisstöd från Kulturrådet

  Kulturrådet har fördelat 350 miljoner kronor i krisstöd till kulturen – däribland 401.300 kronor till Stiftelsen Frövifors Papersbruksmuseum och 88.000 kronor till Bergslagens Spektakelteater. Det är den sjunde krisstödsomgången sedan pandemin startade och totalt har 3,7 miljarder...

  • Skrivet april 26, 2022
  • 0
 • Så många hushåll fick bidrag för hemmaladdning i Örebro län

  Privatpersoner i Örebro län beviljades under förra året 10,9 miljoner kronor i bidrag för att installera laddplatser i hemmet, Lekebergsborna utnyttjade avdraget flitigast. Sedan 2021 har privatpersoner kunnat göra skatteavdrag på upp till 50 000 kronor för att...

  • Skrivet april 3, 2022
  • 0
 • Beslutet att neka Ibn Rushd bidrag riskerar att hota religions- och föreningsfriheten

  Trots att omfattande granskning av studieförbundet Ibn Rushd slagit fast förbundets viktiga betydelse och att statsbidrag inte använts felaktigt, fortsätter ifrågasättandet av Ibn Rushd. Nu senast när Socialnämnden Centrum i Göteborg den 22 februari 2022 avstyrkte stöd...

  • Skrivet februari 24, 2022
  • 0
 • Över 10 miljoner i bidrag för att utveckla Hjärstaskogen och skapa nya lekmiljöer

  Projekten Hjärstastråket, Den lekfulla staden och Den barnkonventionella lekplatsen, som ska skapa attraktiva miljöer som lockar till besök och uppmuntrar till lek, får bidrag på över 10 miljoner kronor. Hjärstastråket Projektet Hjärstastråket ska utveckla Hjärstaskogen till en...

  • Skrivet februari 15, 2022
  • 0
 • Länets föreningsliv får dela på nästan 40 miljoner kronor

  Föreningar, studieförbund och organisationer i Örebro län får dela på nästan 40 miljoner kronor inför nästa år. Det fattade Region Örebro läns kulturnämnd beslut om i dag. – Det stöd vi beslutade om i dag ger föreningar...

  • Skrivet februari 10, 2022
  • 0