Alla inlägg taggade "Bidrag"

 • Awesome People får bidrag projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin

  40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu cirka 40 miljoner kronor i statsbidrag till 55 projekt. Projekten rör barn och...

  • Skrivet juni 6, 2021
  • 0
 • 600 miljoner kronor till idrottsrörelsen

  Idrottsrörelsen ges 600 miljoner kronor i ytterligare stöd. Det meddelade regeringen idag. Extra fokus för stödet ska vara barn och ungdomar. – Ett glädjande besked. Idrottsrörelsen drabbas fortfarande hårt av pandemin och de restriktioner som gäller. Även om...

  • Skrivet maj 17, 2021
  • 0
 • Örebroforskare bidrar till viktig behandlingsforskning vid covid-19

  Läkemedlet Camostat Mesilate kunde inte dämpa sjukdomsförloppet vid covid -19 eller förkorta vårdtiden på sjukhuset. Det visar resultaten från en studie som forskare Sara Cajander har deltagit i. ”Studien handlade om att kontrollera effekterna av ett läkemedel...

  • Skrivet maj 11, 2021
  • 0
 • Möjligheter för ett fortsatt starkt civilsamhälle

  För att stödja de ideella krafterna i civilsamhället öppnar Örebro kommun nu upp för andra delen av stödpaketet med möjlighet för föreningslivet att söka bidrag. Stödpaket är till för att skapa förutsättningar för att föreningslivet fortsatt ska...

  • Skrivet maj 11, 2021
  • 0
 • Tillfälligt bidrag för sommaraktiviteter i Örebro 2021

  Nu kan föreningar och organisationer i Örebro kommun söka ett tillfälligt bidrag för att kunna erbjuda sommaraktiviteter 2021. I och med rådande coronaläge kommer fler att semestra hemma i Örebro. Därför vill Örebro kommun tillsammans med ideella...

  • Skrivet maj 3, 2021
  • 0
 • Bidrag hjälper Frälsningsarmén att öka stödet till särskilt utsatta

  Frälsningsarmén har tilldelats åtta miljoner kronor av det statsbidrag som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar till 18 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. – Frälsningsarmén möter människor i utsatthet...

  • Skrivet april 24, 2021
  • 0
 • Ekonomiskt stöd till filmatisering av körframträdande

  Kören Kördelux kommer att kunna slutföra filmprojektet Kördelux möter Svenska Kammarorkestern. Det har Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd bidragit till genom att skjuta till 100 000 kronor i stöd till produktionen. Kördelux är en kör för personer...

  • Skrivet februari 17, 2021
  • 0
 • 105 miljoner kronor till länets kulturliv

  Länets kulturaktörer kommer att tilldelas 105 miljoner kronor i stöd under året. Det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd vid dagens sammanträde. Inom ramen för kultursamverkansmodellen gör Region Örebro län och staten gemensam sak för att stötta det...

  • Skrivet februari 8, 2021
  • 0
 • Örebro län får 29 431 344 kr skolmiljarden

  Under februari betalas första delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga kommuner i landet, bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin....

  • Skrivet februari 4, 2021
  • 0
 • Så fördelas årets regionala kulturmedel

  Region Örebro läns kulturnämnd föreslås för 2021 fördela 105,1 miljoner kronor till aktörer inom kultursamverkansmodellen och 4,2 miljoner kronor i regionala verksamhetsmedel till övriga aktörer som är viktiga för länets kulturella infrastruktur. Örebro länsteater får mest (närmare...

  • Skrivet februari 4, 2021
  • 0