Sverige bidrar till energiomställningen i Ghana

By on 25 november, 2023
Arkivbild

Mindre än en procent av Ghanas elproduktion kommer från solenergi. Nu ska Sverige finansiera ett projekt som ökar den andelen – och påskyndar landets omställning till ett hållbart energisystem.

Sverige har sedan 2021 ett samförståndsavtal med Ghana om att ingå bilateralt klimatsamarbete enligt Parisavtalet. Det innebär att Sverige ska finansiera projekt i Ghana som ger minskade utsläpp och bidrar till en hållbar utveckling i landet.

– Gränsöverskridande utmaningar som klimatförändringarna kräver gränsöverskridande samarbete och lösningar. Vi på Energimyndigheten är stolta över att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem även utanför Sveriges gränser. Vårt första projekt under Parisavtalet som sker i Ghana kommer att bidra till att Ghana kan minska sina egna koldioxidutsläpp samtidigt som det också bidrar till social hållbarhet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Minskade utsläpp genom installation av solceller

Projektet ska installera takmonterade solceller med tillhörande batterilagring på kommersiella och industriella anläggningar runtom i Ghana. Detta minskar behovet av dieseldrivna generatorer och nätburen elektricitet, vilket förväntas ge en minskning av utsläpp med cirka 165 000 ton koldioxid till och med 2030. Dessutom skapar projektet arbetstillfällen och skräddarsydd utbildning för kvinnor i Ghana.

– Trots gynnsamt klimat har Ghana mindre än en procent solenergi i sin kraftslagsmix. Utvecklingen har gått långsamt på grund av höga kapitalkostnader och behov av långsiktiga investeringar. Nu kan Sverige bidra till att utvecklingen av solenergi och energilagring påskyndas, säger Sandra Lindström, chef för internationella klimatsamarbeten på Energimyndigheten.

Projektet i Ghana är det första svenska klimatsamarbetet under Parisavtalets regelverk, som går från överenskommelse till färdig upphandling och projektstart. Sverige har tidigare finansierat liknande internationella klimatprojekt under Kyotoprotokollets regelverk.

Om internationella klimatsamarbeten

  • Enligt Parisavtalets artikel 6 kan länder samarbeta för att nå sina respektive nationella åtaganden för utsläppsminskningar.
  • Syftet med internationella klimatsamarbeten är att bidra till snabbare och större utsläppsminskningar på global nivå. Det görs genom insatser i länder som inte har möjlighet att genomföra insatsen med egna resurser. Utsläppsminskningarna kan sedan fördelas mellan samarbetsparterna och överföras mellan länder.
  • Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att utveckla nya internationella klimatsamarbeten. Idag har Sverige samförståndsavtal om samarbete under Parisavtalets artikel 6 med Ghana, Nepal och Dominikanska republiken.

Ghana
Örebronyheter

Källa: Energimyndigheten

You must be logged in to post a comment Login