Alla inlägg taggade "Energimyndigheten"

 • Premiär för nya generationen energimärkning

  Nya energiklasser på skalan A – G, tiden det tar att diska och tvätta med ECO-programmet, och dessutom en QR-kod som länkar till mer information. Det är några av nyheterna på den nya energimärkningen som börjar användas...

  • Skrivet mars 1, 2021
  • 0
 • Koldioxid fångas in för lagring i berggrunden

  Luleå tekniska universitet har beviljats tio miljoner av Energimyndigheten för att i samarbete med förpackningsföretaget BillerudKorsnäs, utveckla en teknik som fångar in koldioxid från industrin för framtida lagring i svensk berggrund. – Det unika är att vi...

  • Skrivet december 20, 2020
  • 0
 • Sverige förstärker energisamarbetet med Indien

  Energimyndigheten har avsatt 25 miljoner kronor för att stödja samarbetsprojekt mellan svenska och indiska parter inom området smarta elnät. Myndighetens indiska motpart Department of Science and Technology har avsatt motsvarande budget. Det finns stora skillnader mellan Sverige...

  • Skrivet november 29, 2020
  • 0
 • Örebro län fortsätter ta täten för gröna byggnader i Sverige

  Energimyndigheten siktar mot en halverad energianvändning till år 2030. Nu vill de kroka arm med Fastighetsnätverket i Örebro län, som blir först i Sverige med ett fördjupat samarbete. Genom uppdraget sektorsstrategier ska Energimyndigheten, tillsammans med myndigheter och...

  • Skrivet mars 6, 2020
  • 0
 • Mer solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning

  Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två projekt om solel och hållbara transporter. Resultatet visar att projekten på ett effektivt sätt lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer...

  • Skrivet november 20, 2019
  • 0
 • Den svenska vattenkraften ställer om för ett hållbart samhälle

  Sverige ska genomföra EU:s ramdirektiv för vatten och har dessutom målet att till år 2040 uppnå 100 procent förnybar elproduktion. Nu lämnar Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till nationell plan till regeringen....

  • Skrivet oktober 1, 2019
  • 0
 • Nytt munstycke minskar vattenförbrukning med 98%

  Energimyndigheten har beviljat företaget Altered ett projektstöd på 3,5 miljoner kronor för utveckling av företagets nya vattenbesparande munstycke för kökskranar och duschar. Munstyckena har potential att bidra till en energibesparing på 700 kWh per år och hushåll...

  • Skrivet juli 10, 2019
  • 0
 • Energimyndigheten visar regeringen hur transporterna ska bli fossilfria

  Energimyndigheten föreslår att höginblandade biodrivmedel bör vara undantagna från skatt även fortsättningsvis, och fortsatt hållas utanför reduktionsplikten. Kemi- och biodrivmedelsföretaget SEKAB anser att förslaget är nödvändigt för att minska klimatpåverkan från bussar och lastbilar. – Dagens ros...

  • Skrivet juni 5, 2019
  • 0
 • Boverket och Energimyndigheten ska ta fram ny renoveringsstrategi

  Det är viktigt att identifiera fler vinster med en genomgripande upprustning och energieffektivisering av byggnadsbeståndet än enbart de rent energi- och klimatmässiga vinsterna. Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till...

  • Skrivet februari 22, 2019
  • 0
 • 10 smarta tips inför julen och julbelysningen från Energimyndigheten

  Energimyndighetens 10 smarta tips för jul och adventsbelysningen – Spara 118 miljoner kilowattimmar Det går att både värna om klimatet och använda julbelysning. Man behöver bara byta till LED så kan man sova med gott samvete, menar Energimyndigheten....

  • Skrivet december 4, 2018
  • 0