All posts tagged "Energimyndigheten"

 • Sverige bidrar till energiomställningen i Ghana

  Mindre än en procent av Ghanas elproduktion kommer från solenergi. Nu ska Sverige finansiera ett projekt som ökar den andelen – och påskyndar landets omställning till ett hållbart energisystem. Sverige har sedan 2021 ett samförståndsavtal med Ghana...

  • Posted november 25, 2023
  • 0
 • Elektrifieringen försenas om inte fler väljer arbete

  Elektrifieringen försenas, om inte fler väljer arbete inom energibranschen. För att Sverige ska klara elektrifieringen krävs att en rad förutsättningar är på plats. En av de viktigaste är att fler väljer jobb inom energibranschen. Energimyndigheten har identifierat...

  • Posted oktober 11, 2023
  • 0
 • Krav ska ge mobiltelefoner och surfplattor längre liv

  Ökad tålighet vid fall, batterier med högre uthållighet och smidigare reparationer. Det ingår i EU:s nya ekodesignkrav och energimärkning, som ska förlänga livet på mobiler och surfplattor. 2020 såldes ungefär 150 miljoner mobiltelefoner och nästan 24 miljoner...

  • Posted september 26, 2023
  • 0
 • Elproduktionen ökar mer än elanvändningen fram till 2026

  Den nedåtgående trend för elanvändning som Sverige haft under 2000-talet bryts, från 2024 och framåt ökar elanvändningen. Elproduktionen ökar snabbare än elanvändningen och Sverige kommer därför ha en växande elexport fram till 2026, det visar den senaste...

  • Posted juli 7, 2023
  • 0
 • Elproduktionen ökar mer än elanvändningen

  Den nedåtgående trend för elanvändning som Sverige haft under 2000-talet bryts, från 2024 och framåt ökar elanvändningen. Elproduktionen ökar snabbare än elanvändningen och Sverige kommer därför ha en växande elexport fram till 2026. Det visar den senaste...

  • Posted juni 27, 2023
  • 0
 • Stabil energiförsörjning under 2022 trots stora utmaningar

  Årets indikatorrapport visar att energiförsörjningen under 2022 har fungerat stabilt utifrån ett system- och marknadsperspektiv, trots stora utmaningar med rekordhöga elpriser och historiskt stora prisskillnader mellan elområdena. Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp...

  • Posted maj 22, 2023
  • 0
 • Solidaritetsavtal mellan Sverige och Danmark tryggar gasförsörjningen

  Igår undertecknar Sverige och Danmark ett solidaritetsavtal för gasleveranser, ett solidaritetsavtal är en del av gaskrishanteringen inom EU där stater hjälper varandra att minska sårbarheter. – Avtalet vi har undertecknat i dag speglar det stora arbete och...

  • Posted maj 9, 2023
  • 0
 • Fortsatt snabb utbyggnad av vindkraften krävs för omställning

  Det är fortsatt högt tempo i utbyggnaden av vindkraften, visar ny statistik från Energimyndigheten. Enligt Energimyndighetens prognoser håller takten i sig åtminstone till 2025, då den sammanlagda produktionen väntas nå 50 TWh. Därefter saktar takten ner, trots...

  • Posted april 20, 2023
  • 0
 • Prioritering av energiintresset och lösningar för samexistens

  Prioritering av energiintresset och lösningar för samexistens avgörande för utbyggnad av havsbaserad vindkraft, nu redovisas det uppdrag som utgör första steget i arbetet med att uppdatera havsplanerna med nya områden för energiutvinning. Energimyndigheten konstaterar att det krävs...

  • Posted april 4, 2023
  • 0
 • Antalet solcellsanläggningar fortsätter att öka

  55 000 nätanslutna solcellsanläggningar installerades 2022, tillsammans har de en effekt på cirka 800 MW. Det är en ökning med närmare 50 procent mot föregående år. Vid årets slut fanns det 147 692 elnätsanslutna solcellsanläggningar i landet. Den...

  • Posted mars 31, 2023
  • 0