Riksantikvarieämbetet fördelar 299 miljoner

By on 31 mars, 2024
Foto: Rikard Sohlenius

Riksantikvarieämbetet fördelar 299 miljoner till kulturmiljövård.

Den största delen, 287,7 miljoner, tilldelas länsstyrelserna som sedan använder dessa för att dela ut bidrag till olika kulturmiljövårdande insatser. Länsstyrelserna kan också använda delar av medlen i egen regi, till exempel för att göra fornlämningar mer tillgängliga eller för att ta fram olika typer av kunskapsunderlag.

Riksantikvarieämbetet reserverar 11,3 miljoner för egna åtgärder.

– Jag är väldigt glad för att vi i år har kunnat dela ut drygt 30 miljoner mer till länsstyrelserna jämfört med förra året. Dessa pengar har oerhört stor betydelse för att vårda och synliggöra fornlämningar och kulturhistorisk intressant bebyggelse runt om i landet. Samtidigt skapar de möjlighet för alla att förstå och uppleva olika kulturmiljöer, säger vikarierande riksantikvarie Susanne Thedéen.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Riksantikvarieämbetet

You must be logged in to post a comment Login