All posts tagged "Riksantikvarieämbetet"

 • Riksantikvarieämbetet fördelar 299 miljoner

  Riksantikvarieämbetet fördelar 299 miljoner till kulturmiljövård. Den största delen, 287,7 miljoner, tilldelas länsstyrelserna som sedan använder dessa för att dela ut bidrag till olika kulturmiljövårdande insatser. Länsstyrelserna kan också använda delar av medlen i egen regi, till...

  • Posted mars 31, 2024
  • 0
 • Se hur Kulturarvsdagen 2023 firas i helgen

  Regementsmarsch vid Sanna Hed, Persedelförrådet vid Sannahed – ett 1900-talsmuseum, Sextettfestivalen i Breven, det är exempel på några av alla aktiviteter när man firar kulturarvet i Örebro län lördag 9 september 2023. Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga evenemang...

  • Posted september 7, 2023
  • 0
 • Besök arkeologins spännande värld på söndag

  Vill du veta hur arkeologer arbetar, följa med mer än 1 000 år bakåt i tiden, till exempel till Gamla Uppsalas sju underverk eller Roma kungsgård, lära dig mer om Östergötlands hällristningar och delta i forntidsyoga vid...

  • Posted augusti 26, 2023
  • 0
 • Har utrett förutsättningarna för nationellt kulturskyddsråd

  Regeringen har, för att stärka skyddet för kulturarv i händelse av kris eller krig, gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att utreda de organisatoriska och juridiska förutsättningarna för inrättandet av ett nationellt kulturskyddsråd. Den 10 augusti redovisades uppdraget till...

  • Posted augusti 12, 2023
  • 0
 • Frövifors Pappersbruksmuseum får stöd

  Riksantikvarieämbetet har fördelat 17 miljoner kronor i projektbidrag till ideella kulturarvsverksamheter under 2023. Drygt 100 organisationer i hela landet får bidrag – däribland Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum som får 189.000 kronor till ”Stiftelsens hjärta 2 – Röster från...

  • Posted juni 4, 2023
  • 0
 • Organisationer i Örebro län tilldelas projektbidrag

  Riksantikvarieämbetet fördelar 17 miljoner kronor i projektbidrag till ideella kulturarvsverksamheter under 2023, två organisationer i Örebro län får bidrag. Det är Föreningen Kyrkbergets vänner som får 100 000 kronor till projektet ”Tillgänglighet för alla – tillgänglighet till...

  • Posted maj 29, 2023
  • 0
 • Riksantikvarieämbetet kraftsamlar för att stötta museernas digitala omställning

  Riksantikvarieämbetet förespråkar en storskalig digitalisering av kulturarvet. Det handlar i grunden om demokrati och delaktighet. Kulturarvet tillhör oss alla och alla ska därför också ha samma möjligheter att ta del av och bidra till detta kulturarv. För...

  • Posted juni 12, 2022
  • 0
 • Gállok: Svenska regeringen agerar som om urfolksrätten inte fanns

  Amnesty beklagar djupt att regeringen sagt ja till Beowulf Minings ansökan om bearbetningskoncession för en järnmalmsgruva i Gállok. Beslutet kommer trots att berörda samebyar, Sametinget, FN-experter, UNESCO, Amnesty, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och många andra sagt nej. Det...

  • Posted mars 23, 2022
  • 0
 • Örebro län tilldelas över tolv miljoner i anslag

  Riksdagen har beslutat att höja årets anslag till kulturmiljövården med 8,5 miljoner kronor, den sammanlagda summan som Riksantikvarieämbetet fördelar är i år 269 miljoner kronor. 2021 fördelades sammanlagt drygt 258 miljoner kronor ut. …….. Länsstyrelsen i Örebro...

  • Posted februari 13, 2022
  • 0
 • Insektsnyckel kan rädda museer och byggnader från omfattande skador

  Nu är den här! Insektsnyckeln som kan hjälpa museer och andra fastighetsägare att snabbt identifiera några av de vanligast förekommande skadeinsekterna i Sverige.  Många har roliga namn som fjällborstsvansar, klokrypare, tjuvbaggar och ängrar, men är mindre roliga...

  • Posted december 2, 2021
  • 0