Örebro län tilldelas över tolv miljoner i anslag

By on 13 februari, 2022
Länsstyrelsen i Örebro tilldelas 3,19 miljoner kronor för åtgärder i Granbergsdals hytta.
Foto: Lars Aronsson/CC SA 1.0

Riksdagen har beslutat att höja årets anslag till kulturmiljövården med 8,5 miljoner kronor, den sammanlagda summan som Riksantikvarieämbetet fördelar är i år 269 miljoner kronor. 2021 fördelades sammanlagt drygt 258 miljoner kronor ut.

……..

Länsstyrelsen i Örebro tilldelas 3,19 miljoner kronor för åtgärder i Granbergsdals hytta, allt som allt tilldelas Örebro län hela 12 818 042 kronor till kulturmiljövård.

….

Merparten, 251,5 miljoner kronor, fördelas till länsstyrelserna som sedan fördelar ut medlen till de sökande. 17,9 miljoner kronor reserveras hos Riksantikvarieämbetet för åtgärder som bland annat är utpekade i myndighetens regleringsbrev.

Riksantikvarieämbetet fördelar i år medel till två projekt som kräver akuta insatser: Länsstyrelsen i Örebro tilldelas 3,19 miljoner kronor för åtgärder i Granbergsdals hytta och Länsstyrelsen i Kronoberg tilldelas 2,5 miljoner kronor för räddningsåtgärder vid Torpsbruks masugn.

Knappt fem miljoner kronor fördelas till kostnader för projekt i samverkan med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Dessa medel fördelas i år till länsstyrelserna i Stockholm, Gävleborg, Kalmar och Dalarna.

– Jag är väldigt glad för att vi nu kan ge en ekonomisk förstärkning till kulturmiljövården i Sverige. Höjningen av anslaget är mycket välkommen. Men vi ser också att ytterligare förstärkningar skulle behövas för att kunna möta behoven i det viktiga kulturmiljöarbete som sker ute i länen, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Länsstyrelsen i Örebro tilldelas 3,19 miljoner kronor för åtgärder i Granbergsdals hytta. Foto: Lars Aronsson/CC SA 1.0

Riksantikvarieämbetet ser en kraftig ökning av ansökningar från medel som gäller vissa akuta åtgärder vilket är en signal om det uppdämda behov som finns av medel till vårdåtgärder i landet. Situationen påverkades också negativt av pandemins verkningar 2020-2021.

Ekonomi | Kultur
Örebronyheter

Källa Riksantikvarieämbetet

You must be logged in to post a comment Login