All posts tagged "Anslag"

 • Tillskott till Kriminalvården

  Fler platser behövs för att Kriminalvården ska kunna hantera den fortsatt mycket ansträngda beläggningssituationen, regeringen föreslår därför att Kriminalvårdens anslag ökas med 1,38 miljarder kronor innevarande år i den kommande vårändringsbudgeten. Att med samhällets samlade kraft, trycka...

  • Posted april 7, 2024
  • 0
 • Nya nikotinprodukter kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom

  Ny forskning har den senaste tiden visat på allt tydligare hälsorisker, med de nya nikotinprodukter som blivit vanliga bland barn och unga. En av de produkter som nu säljs i Sverige är upphettade tobaksprodukter (HTP). Men att...

  • Posted november 6, 2023
  • 0
 • Ökade resurser till Kriminalvården

  Regeringen föreslår att Kriminal­vårdens anslag höjs med närmare 1,5 miljarder kronor 2024, det föreslagna tillskottet ger Kriminal­vården förut­sättningar att fortsätta utbygg­naden. Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Att med kraft trycka tillbaka den organi­serade brotts­lig­heten...

  • Posted september 12, 2023
  • 0
 • Nytt uppdrag och ökat anslag till Myndigheten för psykologiskt försvar

  Den 29 augusti höll minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin en pressträff tillsammans med Magnus Hjort, vikarierande generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF). Pressträffen innehöll en uppdaterad lägesbild av de omfattande påverkanskampanjer som riktas mot Sverige,...

  • Posted augusti 29, 2023
  • 0
 • Sju forskare beviljas 1,25 miljoner från Mag-Tarmfonden

  I samband med Gastrodagarna i Örebro den 10-12 maj presenterar Mag-Tarmfonden de forskare som beviljas anslag 2023, sju forskare med projekt inriktade mot mag-tarm- och leversjukdomar får i år dela på totalt 1.25 miljoner. De tre största...

  • Posted maj 12, 2023
  • 0
 • Ökat anslag för att värna tillsynen av spelmarknaden

  För att motverka organiserad brottslighet och skapa en säkrare spelmarknad behövs ett aktivt tillsynsarbete, Spelinspektionen behöver i år kunna hantera både en stor tillströmning av tillståndsansökningar och viktiga tillsynsuppgifter. Regeringen föreslår därför en ökning av Spelinspektionens anslag...

  • Posted april 9, 2023
  • 0
 • Delat anslag per termin

  Delat anslag per termin för omställningsstudiestödet, Sveriges nya studiestöd omställningsstudiestödet får ett delat anslag för de två ansökningsperioderna. Högst 50 % får delas ut till dem som börjar studera under vårterminen och resten går till dem som...

  • Posted januari 20, 2023
  • 0
 • Rekordmånga anslag från Vetenskapsrådet

  Fjorton forskare vid Örebro universitet har nu fått besked om sina beviljade anslag från Vetenskapsrådet – ett rekord. – Det är särskilt roligt att det är en sådan bredd i ämnen bland forskarna. Normalt får enbart ett...

  • Posted november 18, 2022
  • 0
 • Forskning om hur damm påverkar människors hälsa får 3,5 miljoner

  Hur påverkar damm, kvarts och andra partiklar människors hälsa? Det ska Örebroforskaren Alexander Hedbrant undersöka i en ny studie som fått 3,5 miljoner från Afa Försäkring. Kunskapen behövs för att sätta rätt gränsvärden och förbättra arbetsmiljön i...

  • Posted juni 7, 2022
  • 0
 • Örebro län tilldelas över tolv miljoner i anslag

  Riksdagen har beslutat att höja årets anslag till kulturmiljövården med 8,5 miljoner kronor, den sammanlagda summan som Riksantikvarieämbetet fördelar är i år 269 miljoner kronor. 2021 fördelades sammanlagt drygt 258 miljoner kronor ut. …….. Länsstyrelsen i Örebro...

  • Posted februari 13, 2022
  • 0