Ökat anslag för att värna tillsynen av spelmarknaden

By on 9 april, 2023
Arkivbild

För att motverka organiserad brottslighet och skapa en säkrare spelmarknad behövs ett aktivt tillsynsarbete, Spelinspektionen behöver i år kunna hantera både en stor tillströmning av tillståndsansökningar och viktiga tillsynsuppgifter.

Regeringen föreslår därför en ökning av Spelinspektionens anslag för 2023 i den kommande vårändringsbudgeten.

– En aktiv tillsyn av spelmarknaden behövs för att bekämpa kriminell verksamhet och skydda utsatta grupper. Genom att utestänga olicensierat spel vill vi motverka organiserad brottslighet och stärka konsumentskyddet. Olicensierat spel undandrar skatteintäkter, leder till problemspelande och bidrar till matchfixning, säger Angelika Bengtsson, Sverigedemokraternas idrottspolitiska talesperson.

Den stora och snabba omsättningen på spelmarknaden medför betydande risker för förekomsten av kriminell verksamhet såsom penningtvätt och matchfixning. I många fall är sådan kriminell verksamhet dessutom en del av en organiserad och internationellt förgrenad brottslighet. Riskerna är som allra störst i spelbolag som saknar licens.

I propositionen Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad (prop. 2022/23:33) har regeringen lämnat förslag till riksdagen som ger Spelinspektionen möjlighet att på ett mer effektivt sätt blockera betalningar till och från olicensierade spelaktörer, samt möjlighet till dold tillsyn.

– De olicensierade spelbolagen kan göra stor skada och ska bort från den svenska spelmarknaden. Med utökade resurser stärks Spelinspektionens möjligheter att använda sina nya tillsynsverktyg för att stänga ut dem, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

De medel om 2,4 miljoner kronor som tillförs avser 2023. Förslagen kommer överlämnas till riksdagen i vårändringsbudgeten.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login