Nytt uppdrag och ökat anslag till Myndigheten för psykologiskt försvar

By on 29 augusti, 2023

Den 29 augusti höll minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin en pressträff tillsammans med Magnus Hjort, vikarierande generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF).

Pressträffen innehöll en uppdaterad lägesbild av de omfattande påverkanskampanjer som riktas mot Sverige, under pressträffen presenterades också ett nytt uppdrag och ökat anslag till MPF.

Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och är fortsatt en måltavla för riktade påverkanskampanjer från bland annat utländska aktörer.

– Att vi är källkritiska och funderar en gång extra vad vi sprider vidare är något vi alla behöver tänka på. En sådan medvetenhet är det viktigaste verktyget vi har för att undvika att bli påverkade av utländska aktörer som försöker skada Sverige och svenska intressen, sade Carl-Oskar Bohlin på pressträffen.

Regeringen gav tidigare i år MPF i uppdrag att stärka förmågan att motstå otillbörlig informationspåverkan riktad mot den svenska socialtjänsten. Nu planerar regeringen att ge MPF ett tilläggsuppdrag som inkluderar den informationspåverkan som riktats mot Sverige i samband med bränningar av religiösa skrifter.

På pressträffen gav Carl-Oskar Bohlin också besked om ökat anslag till MPF. Anledningen till detta är att den säkerhetspolitiska utvecklingen ställer ökade krav på Sveriges psykologiska försvar och därmed även på MPF.

I budgetpropositionen för 2024 avser regeringen att föreslå att MPF tillförs åtta miljoner kronor per år under perioden 2024–2026.

Politik
Örebronyheter

Källa: Försvarsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login