Ökade resurser till Kriminalvården

By on 12 september, 2023
Arkivbild

Regeringen föreslår att Kriminal­vårdens anslag höjs med närmare 1,5 miljarder kronor 2024, det föreslagna tillskottet ger Kriminal­vården förut­sättningar att fortsätta utbygg­naden.

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Att med kraft trycka tillbaka den organi­serade brotts­lig­heten är en av regeringens mest priori­terade upp­gifter. För att regeringens politik på området ska kunna realiseras behövs flera åtgärder. Att Kriminal­vården kraftigt byggs ut är en av dem.

Ett ökat antal intagna och längre straff- och häktes­tider har inne­burit att belägg­nings­situa­tionen i häkte och anstalt sedan flera år är mycket ansträngd. Medel­belägg­ningen fortsätter att öka vilket inne­bär att den pågående utbygg­naden inte räcker till. Regeringen föreslår därför medel för att öka Kriminal­vårdens kapacitet och antalet häktes- och anstalts­platser.

Regeringen har tidigare aviserat att man bland annat avser att lämna förslag om skärpta straff för flerfaldig brotts­lighet och skärpta straff för vissa brott som möjlig­gör skjutningar och spräng­ningar, bland annat grovt vapen­brott. Dessa förslag kommer kräva tillskott av häktes- och anstalts­platser utöver vad Kriminal­vården tidigare planerat för. För detta ändamål beräknas resurs­tillskott från och med 2025.

Med anledning av detta föreslår regeringen att Kriminal­vården tillförs ca 1,5 miljarder kronor 2024. För 2025 beräknas tillskottet till ca 1,5 miljarder kronor och för 2026 till ca 4 miljarder kronor. För inne­varande år föreslår regeringen att Kriminal­vården tillförs ytterligare 450 miljoner kronor i höst­ändrings­budgeten.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login