Här får poesin bidra till samhällsförändring

By on 24 april, 2024
Poeten Jimmy Alm, Dikta dig.
Foto AnnaCarin Isaksson

Barn och unga i Frövi ska få vara med och tycka till om utvecklingen på orten, med hjälp av en poet ska deras tankar och drömmar bli en utställning på Frövifors pappersbruksmuseum.

– Det här är ett led i att utveckla det kulturella kraftfältet Frövifors och utveckla litteraturen i länet, säger Mirja Mattsson, utvecklingsledare på Region Örebro län.

Frövi genomgår en stor förändringsprocess. Expansionen av tomatodlingen kommer bland annat leda till många nya arbetstillfällen och ny infrastruktur. Lindesbergs kommun har ett behov av att fånga in invånares tankar och idéer om samtiden och framtiden. I ett samarbete med Frövifors pappersbruksmuseum och Region Örebro län blir detta nu möjligt.

– Nästan 200 ungdomar kommer att få delta i olika workshops där de själva kommer att få skriva dikter under ledning av poeten Jimmy Alm. Han kommer också att skriva egna dikter om platser och människor på orten, säger Mirja Mattsson, som arbetar med projektet Kulturella kraftfält på landsbygden hos Region Örebro län.

Jimmy Alm skriver i en dokumentär stil och arbetar bland annat med intervjuer och fältstudier. Det påminner om att teckna ett porträtt, men i stället för att rita en bild skrivs en dikt.

Utställning i höst

Ord, meningar och dikter från workshops samt poetens egna dikter kommer att ställas ut på Frövifors pappersbruksmuseum i september. Delar av materialet kommer också att lämnas till Lindesbergs kommun för att samhällsplanerare ska kunna använda det i sitt arbete med utvecklingen av Frövi. Ett samarbete mellan kultur och samhällsplanering ger nya infallsvinklar i arbetet med att utveckla en plats.

– Det är viktigt att Frövibornas perspektiv på platsen kommer fram. Projektet bidrar till arbetet med barns rättigheter i fysisk planering och stadsutveckling i enlighet med barnkonventionen, säger Alexander Sahlström, samhällsplanerare på planenheten i Lindesberg.

Poesin som konstform lär människor att läsa mellan raderna, det är en bra metod att använda för att förstå sig själv och sin omvärld bättre.

– Genom poesi får vi kontakt med känslor och tankar. Poesi är också en viktig ingrediens i barns läs- och skrivutveckling. Det finns också ett intresse för estradpoesi bland ungdomar i Frövi att bygga vidare på, säger Johanna Berglund som är utvecklingsledare inom litteratur i Region Örebro län.

Fakta

  • Poeten Jimmy Alm kommer att bo och verka i Frövi i slutet av vårterminen
  • Workshops med cirka 200 barn kommer att genomföras
  • Materialet kommer att användas i samhällsplaneringssammanhang i Lindesbergs kommun.
  • Utställningen med dikter kommer att vara på Frövifors Pappersbruksmuseum under september månad. Det är vernissage för utställningen den 31 augusti.
  • Samverkansparter är projektet Kulturella kraftfält på landsbygden, Litteratur Örebro län, Frövifors pappersbruksmuseum och Lindesbergs kommun.

Kultur | Frövi
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login