All posts tagged "Mående"

 • Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

  Psykisk ohälsa bland unga i Sveriges skolor når alarmerande nivåer, särskilt bland gymnasietjejer där var fjärde elev kämpar med stress och oro för framtiden. Bakom stressen ligger rädslan för att dörrar ska stängas till framtida studier och arbetsmarknad...

  • Posted maj 22, 2024
  • 0
 • Unga flickor mår sämre än pojkar

  Unga flickor tenderar att drabbas av lägre självkänsla ,och sämre mentalt välmående än unga pojkar. Samhället och omvärldens förväntningar, på de två könen ser annorlunda ut och kan påverka psykisk hälsa redan tidigt i livet. Det visar...

  • Posted april 9, 2024
  • 0
 • Stress och dryckesvanor sticker ut

  Cheferna uppskattar sitt jobb, men stress och dryckesvanor sticker ut när de frågas om sin hälsa. Chefer skattar inom en rad hälsoområden sitt mående bättre än medarbetare gör, men det finns utmaningar. Chefer upplever högre stress än medarbetare....

  • Posted april 7, 2024
  • 0
 • Samtalen visar vikten av tidigt stöd

  Samtalen om självskada och gängkriminalitet visar vikten av tidigt stöd. De senaste årens utveckling av klimatkrisen, krig i omvärlden, ekonomi och kriminalitet påverkar barn och barns mående. Under 2023 ökade samtalen till Bris med 16 procent. Nu...

  • Posted mars 5, 2024
  • 0
 • Alla kan må psykiskt dåligt

  I december firar man många högtider, nu kommer nyårshelgen. Det kan vara en underbar tid, men för en del är den påfrestande. Tanken på gemenskap och glädje kan förstärka känslor av ensamhet eller ångest. Att söka stöd...

  • Posted december 27, 2023
  • 0
 • Så mår Sveriges befolkning

  På Världsdagen för psykisk hälsa publicerar Folkhälsomyndigheten statistik över den psykiska hälsan, de flesta barn och vuxna har gott psykiskt välbefinnande. Men i alla åldrar finns tecken på psykisk ohälsa, och bland vuxna är det den yngsta...

  • Posted oktober 10, 2023
  • 0
 • Därför mår kvinnor med multipel skleros bättre

  Kvinnor som har den autoimmuna sjukdomen multipel skleros blir tillfälligt mycket bättre i sin sjukdom när de är gravida, nu har forskare kartlagt de gynnsamma förändringar som sker naturligt i immunsystemet under graviditet. Fynden, som publicerats i...

  • Posted juli 25, 2023
  • 0
 • Psykisk hälsa och egna måendet faktorer bakom frånvaro

  Psykisk hälsa och det egna måendet, egna intressen och vad kompisarna gör är faktorer som påverkar huruvida elever på gymnasiet har ogiltig frånvaro eller ej. Det framgick när CSN undersökte hur rapporteringen av ogiltig frånvaro på gymnasiet...

  • Posted juni 14, 2023
  • 0
 • Hur mår Sveriges chefer

  Nio av tio chefer i Sverige upplever att deras arbete nästan alltid är meningsfullt. Trots det har andelen chefer som gärna skulle rekommendera andra att satsa på chefsyrket minskat något sedan 2019, från 62 till 59 procent....

  • Posted juni 4, 2023
  • 0
 • Försämring i ungas mående och tobaksvanor

  De flesta ungdomar på högstadiet och gymnasiet mår bra och de avstår från tobak, men andelen som mår bra har minskat de senaste tio åren och den positiva trenden med minskande tobaksbruk ser ut att ha stannat...

  • Posted juni 1, 2023
  • 0