Unga flickor mår sämre än pojkar

By on 9 april, 2024
Arkivbild

Unga flickor tenderar att drabbas av lägre självkänsla ,och sämre mentalt välmående än unga pojkar. Samhället och omvärldens förväntningar, på de två könen ser annorlunda ut och kan påverka psykisk hälsa redan tidigt i livet.

Det visar forskning från Högskolan för Lärande- och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU).

Studien genomfördes med användande av data från Longitudinal Research on Development In Adolescence (LoRDIA) och svar från runt 650 ungdomar. Svaren visar att flickor har en tydligt lägre självkänsla än pojkar i samma ålder. Enkätsvar från två tillfällen användes, när ungdomarna var 12-13 år och när de var i 17-årsåldern.

Redan i 12–13-årsåldern uppskattade flickor sin självkänsla lägre än pojkar, medan pojkar skattade sitt mentala välmående lite lägre än flickors.

Lilly Augustine är docent och en av forskarna bakom studien.

– Flickor förväntas oftare vara passiva, där de ska reflektera, relatera och känna efter, medan pojkar uppmuntras att ta kommando, konkurrera och söka utmaningar. Detta gör att flickor tenderar att känna efter mer och införliva upplevelserna in i känslolivet, dvs. att internalisera reaktioner och upplevelser, säger Lilly Augustine.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Jönköping University

You must be logged in to post a comment Login