Alla inlägg taggade "Metod"

 • Metod för upptäckt av antivirala läkemedel

  Den nuvarande covid-19-pandemin har belyst behovet av metoder för att identifiera nya eller återanvända befintliga läkemedel som antivirala läkemedel. Nu presenterar forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet en ny screeningmetod som fokuserar på identifiering av virusspecifika...

  • Skrivet augusti 6, 2021
  • 0
 • En mer lyhörd vård för flyktingar kan tas fram genom metod som visar hur beslut fattas

  Att tillgodose vård till flyktingar är en utmaning och har stor betydelse för flyktingars mentala hälsa i det nya hemlandet. Delfimetoden, som bygger på konsensus mellan deltagarna, kan vara en användbar metod för att öka förståelsen för...

  • Skrivet februari 8, 2021
  • 0
 • Ny metod ger säkrare resultat för prostatacancer

  Den nya metoden förbättrar inte bara diagnostiken, den bidrar även till ökad patientsäkerhet. Den som drabbas av prostatacancer får snabbt en diagnos och behandling, och den som har ofarliga förändringar som inte behöver behandlas slipper både oro...

  • Skrivet januari 22, 2020
  • 0
 • Ökad risk för harpest i takt med klimatförändringarna

  Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat en metod för att statistiskt förutsäga hur klimatförändringar påverkar utbrott av harpest hos människor. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health. Resultaten visar...

  • Skrivet oktober 10, 2019
  • 0
 • Ny metod täpper till beryktade säkerhetshål

  Meltdown och Spectre är exempel på säkerhetshål i dagens mikroprocessorer som det hittills inte har funnits något effektivt försvar mot. De lösningar som finns adresserar endast specifika säkerhetshål utan att komma åt det underliggande problemet som orsakar...

  • Skrivet juni 13, 2019
  • 0
 • Enkel metod räddar stressade leverceller för forskning

  Isolerade mänskliga leverceller är viktiga i både klinisk och pre-klinisk forskning, men kvaliteten på cellerna är ofta väldigt varierande. Forskare vid Uppsala universitet har nu konstruerat ett enkelt protokoll som gör att även celler av sämre kvalitet...

  • Skrivet januari 8, 2019
  • 0
 • Ny metod ger bättre diagnos för yrsel

  Hälften av alla över 65 år lider av yrsel och problem med balansen, men vissa medicinska undersökningar för att identifiera orsakerna till yrselproblemen kan vara smärtsamma och ibland ge hörselskador. Nu har forskare från Chalmers utvecklat en...

  • Skrivet september 8, 2018
  • 0
 • Ha-koll! Metod för personer med nedsatt tidshantering

  Att hålla tiden, veta när man ska skynda sig, planera hur saker ska genomföras, komma upp på morgonen, komma i säng på kvällen och inte skjuta upp saker. Det är självklara saker för att fungera i ett...

  • Skrivet juli 9, 2018
  • 0
 • Nytt traumakoncept och nya metoder som räddar liv utvecklas vid USÖ

  En ny metod för behandling av stora blödningar har utvecklats på Universitetssjukhuset Örebro tillsammans med internationella traumacentra. Metoden syftar till att kombinera moderna endovaskulära tekniker* med traditionellt traumaomhändertagande, tidig multidisciplinär utvärdering, återupplivning och slutgiltig kirurgisk behandling av...

  • Skrivet juni 5, 2018
  • 0
 • Ny metod minskar betesskador av vilt i skogen

  Det går att vända den negativa trenden med för lite tall och omfattande viltbetesskador i skogen. Det visar en ny metod som Skogsstyrelsen tagit fram tillsammans med skogsbranschen. Nu ska den framgångsrika satsningen spridas över landet. –...

  • Skrivet januari 29, 2018
  • 0