All posts tagged "Metod"

 • Telia beräknas stoppa 33 miljoner bluffsamtal 2023

  Försök till bedrägerier över telefon är fortsatt en väl använd metod, det bekräftas också av Telia som hittills stoppat hela 27 miljoner bluffsamtal i år. Fortsätter det i samma takt kommer det att landa på cirka 33...

  • Posted oktober 31, 2023
  • 0
 • Maria tävlar i Forskar Grand Prix

  Maria Camacho Doyle tävlar i Forskar Grand Prix med ny metod för att hindra brott. Presentera din forskning engagerande, lärorikt och begripligt på bara fyra minuter. Det är den svåra uppgiften i Forskar Grand Prix. Kriminologen Maria Camacho...

  • Posted september 25, 2023
  • 0
 • Ny metod för att hitta mutationer i hjärntumörer hos barn

  Forskare vid Uppsala universitet har tagit fram en ny metod för att hitta mutationer i hjärntumörer hos barn. De kunde också visa att mutationerna som man lyckades sålla fram med hjälp av metoden, påverkar hur cancerceller svarar...

  • Posted augusti 9, 2023
  • 0
 • Ny metod kan döda multiresistenta bakterier

  Ny metod kan döda multiresistenta bakterier, går att använda i stället för antibiotika. Vanliga antibiotika riskerar att sluta fungera när allt fler bakterier blir resistenta, men nu har forskare i Örebro hittat ett nytt sätt att döda multiresistenta...

  • Posted maj 16, 2023
  • 0
 • Ny metod hjälper immunceller att angripa hjärntumörer

  Forskare vid Uppsala universitet har tagit fram en metod som underlättar för immunceller att ta sig ut från blodkärlen in i tumörer och där känna igen och döda cancerceller, målet är att förbättra möjligheterna att behandla allvarliga...

  • Posted maj 15, 2023
  • 0
 • Ny metod för att bedöma övergödning

  Övergödning orsakar syrebrist och algblomning och är ett av de största miljöproblemen för våra sjöar och kustvikar. Övergödningen beror bland annat på att näringsämnen från jordbruksmark, avloppsvatten och dagvatten läcker ut i vattnet. Men övergödningen kan också...

  • Posted april 26, 2023
  • 0
 • Metoden som kan upptäcka prostatacancer i tid

  Cancerfonden utsåg tidigare i år Henrik Grönberg till mottagare av det prestigefyllda priset ”Årets Cancerforskare 2022”. Henrik Grönberg är professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet, och överläkare och chef vid Prostatacancercentrum på Capio S:t Görans Sjukhus. Nu...

  • Posted november 11, 2022
  • 0
 • Ny avhandling kritisk mot försvarets sätt att öva

  I en ny avhandling från Högskolan Väst undersöker major Martin Schüler från Försvarshögskolan säkerhetsklimatet inom Försvarsmakten och hur organisationen tar hand om de erfarenheter som uppstår i samband med övningar. Resultaten visar bland annat att det finns...

  • Posted oktober 4, 2022
  • 0
 • Ny internetbaserad metod för att behandla tonårsdepression

  Många tonåringar lider av depressioner som kan leda till svårigheter senare i livet. Kognitiv beteendeterapi på nätet är en vanlig behandling vid depression, men alla blir inte hjälpta och fler tillgängliga alternativ behövs. En ny psykodynamisk terapi...

  • Posted juli 18, 2022
  • 0
 • Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald

  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med SLU har tagit fram en konceptuell metod som kan användas för att bedöma en skogsägares påverkan på biologisk mångfald utifrån det skogsbruk som bedrivs. Metoden gör det möjligt att...

  • Posted maj 16, 2022
  • 0