All posts tagged "MUCF"

 • Arbetslösheten bland unga ökar

  Arbetslösheten bland unga (16-24 år) steg från 2019 till 2020, från 8,4 till 11,4 procent. Andelen unga som varit arbetslösa i mer än 90 dagar ökade från 5,1 till 6,3 procent under samma period. Det visar ny...

  • Posted januari 26, 2021
  • 0
 • MUCF välkomnar satsning på barn- och ungdomsorganisationer – ”En klok förstärkning av deras viktiga arbete”

  Tidigare idag presenterade regeringen en extra satsning på 50 miljoner kronor till barn- och ungdomsorganisationer, MUCF får uppdraget att fördela statsbidraget som organisationsbidrag. MUCF välkomnar regeringens förslag till ändringsbudget och däri satsningen på barn- och ungdomsorganisationer. Statsbidraget...

  • Posted september 10, 2020
  • 0
 • 31 projekt för unga får dela på 14 miljoner kronor i EU-bidrag

  31 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 344 672 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet...

  • Posted augusti 30, 2020
  • 0
 • MUCF och BO i gemensam analys: Oro över att vräkningar av barn och unga ökar

  Antalet unga som vräks och antalet barn som berörs av vräkning ökar, i fjol berördes totalt 467 barn av vräkningar och 143 unga vräktes från sitt boende. Coronapandemin och dess effekter på samhällsekonomin riskerar att ytterligare förvärra...

  • Posted juni 19, 2020
  • 0
 • Fler unga riskerar att hamna i långvarigt utanförskap efter coronakrisen

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har analyserat hur coronakrisen påverkar ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. I analysen utgår myndigheten från hur unga drabbades efter finanskrisen 2018-2010, och då särskilt unga som varken arbetar eller...

  • Posted maj 9, 2020
  • 0
 • Awesom People får bidrag beviljat

  44 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 19,9 miljoner kronor (1 768 800 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. I Örebro är det Awesome People som får beviljat projekt Multicultural = Multifood (Rural) med ett...

  • Posted januari 29, 2020
  • 0
 • Fler insatser behövs för att ge alla unga inflytande

  Unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor och vill vara med och påverka lokalt. Men de upplever oftast att beslutsfattare varken lyssnar eller bryr sig om deras synpunkter. Unga deltar sällan i beslutsprocesserna. Det visar en ny rapport...

  • Posted november 27, 2019
  • 0
 • Låg andel skolor anmälda till EU-valet – trots stort intresse bland unga

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser ett ökat intresse för Europa och EU hos ungdomar. Men, majoriteten av landets 3 097 högstadie- och gymnasieskolor har ännu inte anmält sig till Skolval 2019. – Många delar av...

  • Posted april 30, 2019
  • 0
 • Svårt för många unga utrikes födda att klara utbildning och komma in på arbetsmarknaden

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser allvarligt på de skillnader som fortfarande finns mellan unga utrikes födda och unga inrikes födda när det gäller resultat i skolan och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Det framkommer...

  • Posted mars 16, 2019
  • 0
 • Slutgiltigt resultat för Skolval 2018

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda och samordna Skolval 2018 och 2019 genom Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige. Samarbetsmyndigheter är Valmyndigheten och Skolverket. Under...

  • Posted september 21, 2018
  • 0