Alla inlägg taggade "Myndigheten för digital förvaltning"

  • Regeringens styrning och stöd för digitala investeringar kan bli bättre

    Stora och strategiskt viktiga digitaliseringssatsningar inom offentlig sektor kommer framöver till stor del handla om att skapa gemensamma lösningar, tillsammans. Ett stort steg i denna riktning togs när regeringen i den senaste budgetpropositionen avsatte särskilda medel för...

    • Skrivet december 15, 2020
    • 0