All posts tagged "Nationell"

 • Nationell strategi ska stärka brottsförebyggande arbete

  För att motverka brottsligheten och öka tryggheten behöver satsningar på rättsväsendet, och straffrättsliga åtgärder kombineras med ett effektivt och proaktivt brottsförebyggande arbete. Regeringen har i nu därför presenterat en nationell strategi med fokus på sociala brottsförebyggande åtgärder....

  • Posted mars 15, 2024
  • 0
 • Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet

  Sverige har tidigare haft nationella strategier mot våldsbejakande extremism och terrorism, men ingen nationell strategi mot organiserad brottslighet. Detta trots att den organiserade brottsligheten är systemhotande, och påverkar såväl människors trygghet och säkerhet som samhällsviktiga funktioner. Regeringen...

  • Posted februari 4, 2024
  • 0
 • Nationell start för bred vaccinationsinsats

  Igår tisdag den 7 november, startade den breda vaccinationen med uppdaterat covid-19-vaccin i Sverige, den senaste statistiken visar att spridningen av covid-19 fortsätter att öka. Det är därför viktigt att de som rekommenderas vaccination mot covid-19 vaccinerar...

  • Posted november 8, 2023
  • 0
 • Bris inleder en nationell satsning

  Bris inleder en nationell satsning med anledning av de breda konsekvenserna av våldsvågen. Bris driver den nationella stödlinjen 116111 för barn, där kuratorer är tillgängliga dygnet runt och där den som hör av sig alltid är anonym. I...

  • Posted oktober 20, 2023
  • 0
 • Det handlar om livet

  Det handlar om livet, ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter tagit fram ett förslag till en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som nu överlämnas...

  • Posted september 1, 2023
  • 0
 • Samverkan och samordning ska förebygga våldsbejakande extremism

  Förstärkt nationell samverkan och samordning, ska förebygga våldsbejakande extremism. Sverige befinner sig i ett försämrat säkerhets­läge, med ett ökat attentats­hot från terrorister och vålds­bejakande extremister. Det försämrade säkerhets­läget kräver ytter­ligare åtgärder, inte minst i det före­byggande arbetet...

  • Posted september 1, 2023
  • 0
 • Nationell vårdförmedling ska korta vårdköerna

  Nu tas flera steg mot en nationell vårdförmedling som ska korta vårdköerna, regeringen och dess samarbetsparti har tidigare aviserat om inrättandet av en nationell vårdförmedling. Genom att synliggöra var kapacitet finns i landet ska väntande patienter snabbare...

  • Posted juni 24, 2023
  • 0
 • Sveriges första nationella anhörigstrategi

  Regeringen har beslutat om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg liksom göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet. Inom ramen för strategin ger regeringen bland annat tre...

  • Posted april 14, 2022
  • 0
 • Nationell telefonlinje för våldsutövare visar på positiva resultat

  Det finns ett utbrett behov i hela landet av telefonlinjen Välj att sluta, som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer, och telefonlinjen fyller sin funktion – den stora majoriteten...

  • Posted april 12, 2022
  • 0
 • Åttonde nationella undersökningen för att mäta förekomst av covid-19

  Folkhälsomyndigheten genomför nu en åttonde nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige, erbjudandet om att delta skickades ut den 11 oktober. Syftet med undersökningen är att uppgifterna ska komplettera kunskapen från regionernas löpande inrapportering...

  • Posted oktober 12, 2021
  • 0