All posts tagged "NAVET Analytics"

 • Tydlig ökning av antalet påbörjade småhus under 2021

  Under de tre första kvartalen 2021 påbörjades det 20 procent fler lägenheter i småhus än under samma period 2020. Småhus Under de tre första kvartalen 2021 påbörjades det 20 procent fler lägenheter i småhus än under samma period...

  • Posted januari 10, 2022
  • 0
 • Växande behov av VA-investeringar, men kapacitetsbrist bromsar

  VA-sektorn står inför stora renoverings- och utbyggnadsbehov framöver konstaterar NAVET Analytics i sin senaste konjunkturrapport för bygg- och anläggningsmarknaden. – Dels har Sverige en renoveringsskuld att ta hand om i de befintliga nät som byggdes under 1950-1970...

  • Posted augusti 9, 2021
  • 0
 • Bostadspriserna fortsätter stiga

  I NAVET Analytics månadsindikatorer redovisas prisutvecklingen för småhus och bostadsrätter och i den senaste utgåvan i juni konstateras att priserna fortsätter att stiga kraftigt. I NAVET Analytics månadsindikatorer redovisas prisutvecklingen för småhus och bostadsrätter och i den...

  • Posted juli 14, 2021
  • 0
 • 2010-talet- ett starkt decennium för husbyggnadsinvesteringar

  Nu när ett nytt decennium har inletts kan det vara intressant att blicka tillbaka och summera det vi lämnat bakom oss. NAVET Analytics har sammanställt de samlade husbyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler under perioden 2010-2019 och jämfört...

  • Posted januari 18, 2020
  • 0
 • Byggmaterialhandeln växer stadigt

  Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln har ökat med drygt 3 procent i år under perioden januari till oktober jämfört med motsvarande period 2018. Detta redovisar NAVET Analytics löpande månadsrapport Marknadssignaler & Prognoser. Den positiva utvecklingen återspeglar tillväxten...

  • Posted januari 1, 2020
  • 0