2010-talet- ett starkt decennium för husbyggnadsinvesteringar

By on 18 januari, 2020
Foto: Anders Olofsson

Nu när ett nytt decennium har inletts kan det vara intressant att blicka tillbaka och summera det vi lämnat bakom oss. NAVET Analytics har sammanställt de samlade husbyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler under perioden 2010-2019 och jämfört med perioden 2000-2009. Samtliga siffror är uppräknade till 2018 års prisnivå.

Det visar sig att de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna har utvecklats starkt under det senaste decenniet jämfört med 2000-talet och kraftigast uppgång skedde under den senare halvan.

Totalt ökade investeringsvolymen med över 50 procent under 2010-talet och om NAVET Analytics prognos slår in för 2019 (ett kvartal återstår innan fjolåret kan summeras helt), väntas husbyggnadsinvesteringarna vid utgången av 2010-talet överstiga utgången av 00-talet med drygt 100 miljarder kronor, detta trots de senaste två årens nedgångar.

Den kraftiga uppgången har i stor utsträckning drivits av ett ökat bostadsbyggande och ett omfattande behov av offentliga lokaler. Ett lågt ränteläge och god ekonomisk tillväxt under perioden har varit viktiga drivkrafter för utvecklingen.

2010-talet- ett starkt decennium för husbyggnadsinvesteringar, bild: Navet

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Marknadstrender Bygg, NAVET Analytics

You must be logged in to post a comment Login