All posts tagged "Nordvästra Nigeria"

  • Katastrofal undernäringskris i nordvästra Nigeria

    Undernäringskrisen i nordvästra Nigeria har ökat till katastrofala nivåer, nu uppmanar Läkare Utan Gränser internationella aktörer att öka sina insatser för att tillgodose de akuta behoven i regionen. De nordvästra delarna av landet måste inkluderas i FN:s...

    • Posted september 28, 2022
    • 0