All posts tagged "Nyatan"

  • Begränsad framkomlighet på Nygatan vid byte av vattenledning

    Örebro kommun kommer byta ut en gammal vattenledning på Nygatan, mellan Fabriksgatan och Kyrkogatan i centrala Örebro. Arbetet påbörjas preliminärt vecka 21 och förväntas pågå i tre veckor. Framkomligheten i området kommer påverkas och vattnet kommer att...

    • Posted maj 20, 2021
    • 0