All posts tagged "Omställning"

 • Sveriges kärnstöd till UNDP bidrar

  Sveriges kärnstöd till UNDP bidrar till inkluderande digital utveckling, och grön omställning i över 100 länder. Under 2024 bidrar Sverige med 413 miljoner kronor i kärnstöd till FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Förutsägbar och flexibel finansiering från Sverige och andra...

  • Posted april 2, 2024
  • 0
 • EU-regler om markhälsa kan sätta krokben

  Byggföretagen avvisar EU-kommissionens förslag, till direktiv för övervakning av markhälsan. – Vi är mycket oroade, säger Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen. – Byggföretagen anser att hälsosam mark är en förutsättning för ett uthålligt samhällsbyggande. God markhälsa tryggar...

  • Posted november 4, 2023
  • 0
 • Regeringen tar inte sitt ansvar för klimatkrisen

  Politikerna förnekar Sveriges befolkning att vara del av omställningen, det skriver 16 miljösociologer vid Örebro universitet på Aftonbladet debatt. För att den svenska livsstilen ska hålla sig inom 1,5-gradersmålet behöver den bantas, från cirka nio ton koldioxidekvivalenter...

  • Posted september 19, 2023
  • 0
 • Svårt för bilister att ställa om

  I dag anordnas regeringens nationella klimatmöte under ledning av statsminister Ulf Kristersson, näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Målet är att säkerställa att Sverige når nettonollutsläpp år 2045. Men med sänkt reduktionsplikt och borttagen...

  • Posted juni 16, 2023
  • 0
 • Omställningen till en god och nära vård ska främjas

  Regeringen beräknar att avsätta 3 miljarder kronor årligen, för omställningen av hälso- och sjukvården till en nära vård med primärvården som nav. För att främja ett långsiktigt uthålligt utvecklingsarbete med omställningen ska Socialstyrelsen, som en del av...

  • Posted juni 13, 2023
  • 0
 • Fortsatt snabb utbyggnad av vindkraften krävs för omställning

  Det är fortsatt högt tempo i utbyggnaden av vindkraften, visar ny statistik från Energimyndigheten. Enligt Energimyndighetens prognoser håller takten i sig åtminstone till 2025, då den sammanlagda produktionen väntas nå 50 TWh. Därefter saktar takten ner, trots...

  • Posted april 20, 2023
  • 0
 • Förutsättningarna för vården att har inte förbättrats

  Förutsättningarna för vården att nå målen i omställningen till en god och nära vård har inte förbättrats. Arbetet med omställningen till en god och nära vård pågår på strategisk nivå, men har ännu inte fått några tydliga effekter...

  • Posted april 4, 2023
  • 0
 • Satsning på ny kompetens för grön omställning

  Satsning på ny kompetens för grön omställning i basindustrin, yrkesverksamma och studenter ska erbjudas kompetensutveckling som ska göra den gröna omställningen möjlig. Örebro universitet är del av projektet som är en samverkan med svensk basindustri och som...

  • Posted februari 24, 2023
  • 0
 • Offentliga sektorns rekryteringsproblem hotar tillväxt och omställning

  En ny rapport av Sveriges Ingenjörer visar att bara knappt 50 procent av ingenjörerna i statlig sektor och drygt 40 procent i kommuner och regioner anser att deras karriärmöjligheter är goda. Motsvarande andel i privat sektor är...

  • Posted januari 23, 2023
  • 0
 • Transportbranschen kan bli fossilfri snabbare än man trott

  Transportbranschen kan ställa om till fossilfrihet snabbare än vad bedömare trott. Det är slutsatserna som många drar efter eComExpo Summit i Göteborg i december. ”Vi behöver inte fler möten. Vi behöver ta upp våra verktyg och börja...

  • Posted januari 23, 2023
  • 0