All posts tagged "Prioritering"

 • Fler skulle cykla om underhållet prioriterades högre

  Nästan var sjätte cyklist som skadas allvarligt har cyklat omkull på grund av halka, om fler ska välja cykel framför andra transportmedel krävs bättre underhåll av cykelbanor. Kommunerna måste också bli bättre på att föra dialog med...

  • Posted februari 5, 2024
  • 0
 • Så ska svensk ishockey växa

  Så ska svensk ishockey växa, anläggningsfrågan prioriterad. Svenska Ishockeyförbundet tar ett helhetsgrepp om anläggningsfrågan, och skapar ett nytt partnerskap. Ambitionen är att samla alla parter som bygger svensk ishockey och skapa en kraft som gör att tillväxten tryggas....

  • Posted november 2, 2023
  • 0
 • När ska barns hälsa prioriteras

  Andelen unga som anser att det är lätt för minderåriga att få tag på vitt snus och e-cigaretter, fortsätter att öka samtidigt som unga exponeras för tobaksreklam med oförminskad kraft. Kunskapen om nikotinets hälsorisker och hur tobak...

  • Posted oktober 5, 2023
  • 0
 • Bara 3 % av svenskarna prioriterar klimatet

  Bara 3 % av svenskarna prioriterar klimatet när de handlar mat, plånboken och smaklökarna är viktigare. 64 % av svenskarna skulle äta mer hållbart om det var billigare. Årets Vegocracy Report utforskar våra matvanor, med den ekonomiska...

  • Posted maj 3, 2023
  • 0
 • Prioritering av energiintresset och lösningar för samexistens

  Prioritering av energiintresset och lösningar för samexistens avgörande för utbyggnad av havsbaserad vindkraft, nu redovisas det uppdrag som utgör första steget i arbetet med att uppdatera havsplanerna med nya områden för energiutvinning. Energimyndigheten konstaterar att det krävs...

  • Posted april 4, 2023
  • 0
 • Bra lön högsta prio när svenskarna söker jobb eller uppdrag

  Höga priser och osäkert världsläge märks då svenskarna prioriterar bra lön högre än stimulerande arbetsuppgifter när man söker nytt jobb eller uppdrag, och många är även öppna för att skaffa en sidoinkomst. Varannan kan tänka sig att...

  • Posted mars 30, 2023
  • 0
 • Långtidsarbetslösa ska prioriteras

  Arbetsförmedlingen ska i sin verksamhet prioritera arbetet med personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa för att dessa personer ska övergå till arbete eller utbildning. Myndigheten ska särskilt prioritera personer som varit utan arbete i mer...

  • Posted december 29, 2022
  • 0
 • Lantmäteriet påskyndar antalet laddningspunkter

  Antalet elbilar ökar snabbt, och med det behovet av att enkelt kunna ladda sin bil, mot den bakgrunden har antalet ansökningar om att få installera laddningspunkter i samfälligheter blivit många fler. Lantmäteriet möter efterfrågan genom att prioritera...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Lantmäteriet påskyndar antalet laddningspunkter

  Antalet elbilar ökar snabbt, och med det behovet av att enkelt kunna ladda sin bil. Mot den bakgrunden har antalet ansökningar om att få installera laddningspunkter i samfälligheter blivit många fler. Lantmäteriet möter efterfrågan genom att prioritera...

  • Posted november 30, 2022
  • 0
 • ALS-drabbade ska prioriteras

  För den som drabbas av sjukdomar där kroppens förmågor försämras mycket fort, till exempel den neurologiska sjukdomen ALS, är den normala handläggningstiden vid ansökan om assistansersättning inte tillräckligt snabb. Därför inför Försäkringskassan nu en hantering där dessa...

  • Posted november 28, 2022
  • 0