All posts tagged "Proteiner"

 • Övervikt och vissa proteiner ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

  Hjärt- och kärlsjukdom drabbar ofta äldre. Det beror på att förändringarna i blodkärlen utvecklas under lång tid. När blodkärlen påverkats tillräckligt mycket uppstår sjukdom. I en studie vid Universitetssjukhuset Örebro har unga vuxnas blodkärl undersökts. Vissa proteiner...

  • Posted februari 12, 2021
  • 0
 • Färre hoptrasslade proteiner ger färre för tidigt åldrade celler

  Man antar allmänt att många av de egenskaper och sjukdomar som förknippas med Downs syndrom orsakas av doskänsliga gener på kromosom 21. Detta är styrkt till viss del, samtidigt som syndromet är komplext och varierar mycket. Det...

  • Posted augusti 5, 2019
  • 0
 • Proteiner fångade i glas kan ge ny kunskap om läkemedel

  Chalmersforskare har utvecklat en unik metod för att studera proteiner, vilket öppnar helt nya dörrar för läkemedelsforskningen. Genom att fånga proteiner i en nanokapsel av glas kan forskarna skapa unika bilder av proteiner i naturlig miljö. Resultaten...

  • Posted juli 7, 2019
  • 0
 • ​Så hänger proteiner och åderförfettning ihop

  Inflammatoriska proteiner har en viktig roll i sjukdomsförloppet vid åderförfettning, det visar Geena Paramel Varghese i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap, vars resultat på sikt kan leda till nya direktverkande mediciner. Under de senaste 20 åren har...

  • Posted februari 19, 2017
  • 0