Alla inlägg taggade "Psykisk hälsa"

 • Ungdomar mår sämre i spåren av pandemin – men det finns ljusglimtar

  Den pandemi som just nu drar fram över världen har satt tydliga spår i måendet hos länets högstadie- och gymnasieelever. Det visar undersökningen Liv & hälsa ung. Under inledningen av år 2021 svarade färre av länets unga...

  • Skrivet juni 16, 2021
  • 0
 • Fem hälsoinsatser i skolan som kan förbättra ungas psykiska hälsa

  Den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Svenska Läkaresällskapet bildade 2019 arbetsgruppen ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa” i syfte att bidra till att vända utvecklingen. I dag publicerar...

  • Skrivet maj 23, 2021
  • 0
 • Skolbarn som är fysiskt aktiva upplever bättre psykisk hälsa

  Fysiskt aktiva skolbarn är mer tillfreds med livet och har mindre psykiska besvär. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. En tidigare rapport från myndigheten visar att skolbarn som är fysiskt aktiva känner sig mindre stressade av skolarbetet och...

  • Skrivet april 22, 2021
  • 0
 • Pandemin slår hårt mot vårt psykiska välbefinnande

  Under 2020 tog självmordslinjen emot 58 000 samtal och äldrelinjen 24 000 samtal och Minds chattforum hade över 520 000 besökare. Totalt besvarade Mind 123 procent fler samtal jämfört med året innan i alla stödlinjer. De redan...

  • Skrivet april 15, 2021
  • 0
 • Idrottsgalan & Radiohjälpen startar insamling för psykisk hälsa

  Psykisk ohälsa är en av våra största folksjukdomar. Var sjätte svensk har nedsatt psykiskt välbefinnande enligt Folkhälsomyndighetens senaste mätning 2018 (Folkhälsomyndigheten, Lägesrapport 2018, Psykisk hälsa och suicidprevention). Det finns en risk att covid-19 dessutom bidrar till ytterligare...

  • Skrivet december 18, 2020
  • 0
 • 4 av 10 saknar handlingsplan – brister i arbetet för psykisk hälsa i byggbranschen

  Oro på arbetsmarknaden ökar risken för att fler mår dåligt på jobbet. I en enkät till Byggnads skyddsombud uppger fler än var fjärde att psykiska besvär kopplade till läget på arbetsmarknaden har ökat. Nu startar Byggnads ett...

  • Skrivet september 9, 2020
  • 0
 • Sverige brister när det gäller barns psykiska hälsa

  Sverige hamnar långt ner på listan när det gäller barns psykiska välbefinnande. Det visar en ny rapport från UNICEF som jämför barns situation i världens rika länder. Rapporten Worlds of Influence – Understanding what shapes child well being...

  • Skrivet september 6, 2020
  • 0
 • Vad innebär psykiskt välmående

  Vad är psykisk hälsa eller psykiskt välmående hos barn och unga i familjehem? Och hur kan man mäta det? Olika studier från olika länder har upprepat fått resultat som visar på att barn och unga i familjehem...

  • Skrivet februari 8, 2020
  • 0
 • Cykling gör dig frisk

  En forskningsstudie som genomförts i sju europeiska städer visar att aktiva transporter har stor betydelse för vår psykiska hälsa och hur friska vi känner oss. Allra flest hälsofördelar ger cykeln. Studien har letts av Barcelona Institute for...

  • Skrivet augusti 23, 2018
  • 0
 • Pulsprojekt i skolor – del av arbete för psykisk hälsa

  Under våren kommer sex skolklasser i den norra länsdelen att aktivera sig i Pulsprojektet. Ett projekt som initierats av gruppen för psykisk hälsa, vars syfte är att genom att främja fysisk aktivitet, bidra till att minska psykisk...

  • Skrivet mars 15, 2018
  • 0