All posts tagged "Psykisk hälsa"

 • 4,7 miljoner till forskare i Örebro

  Miljoner till forskare i Örebro, ska undersöka vägen till psykisk hälsa i arbetslivet.  Ett nytt forskningsprojekt vid Örebro universitet får närmare 4,7 miljoner kronor för att undersöka hur man kan minska sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa...

  • Posted juni 24, 2024
  • 0
 • Barn och ungas skolgång och psykiska hälsa ska stärkas

  Det finns behov av att förbättra villkoren för länets barn och unga, inom områden som skolgång och psykisk hälsa. Det behovet vill Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd tillgodose, genom att stötta projektet Kraftsamling barn och unga. –...

  • Posted juni 13, 2024
  • 0
 • Skit/Bra – Ett föreningsöverskridande projekt

  Örebros elitlag kraftsamlar i ett gemensamt projekt för att stärka den psykiska hälsan bland Örebros ungdomar! Sedan drygt ett år tillbaka har Örebros elitklubbar, ÖSK fotboll, Örebro Volley, KIF Örebro, Örebro Hockey och Black Knights, arbetat i...

  • Posted april 8, 2024
  • 0
 • Mottagningar viktigt stöd för ungas psykiska hälsa

  Med utgångspunkt i ungdomars egna behov, främjar och stödjer ungdomsmottagningarna psykisk hälsa. Det är ett unikt arbetssätt, som kompletterar insatser från andra aktörer. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. I rapporten, som tagits fram i samarbete...

  • Posted april 6, 2024
  • 0
 • Så påverkades diabetikers psykiska hälsa och livskvalitet

  Så påverkades diabetikers psykiska hälsa och livskvalitet under coronapandemin, där räknades samtliga personer med diabetes som en riskgrupp för allvarlig sjukdom. Men den rekommenderade isoleringen påverkade inte deras psykiska hälsa och livskvalitet jämfört med personer som inte...

  • Posted februari 21, 2024
  • 0
 • Forskning inom ungdomars psykiska hälsa får 5 miljoner

  Ungdomar på gymnasiet ska bli mer benägna att investera i sin egen och andras psykiska hälsa, Forte har beviljat 5 miljoner till Örebroforskare. – Vi har utvecklat en ny metod som är särskilt designad för att passa...

  • Posted januari 26, 2024
  • 0
 • Så mår Sveriges befolkning

  På Världsdagen för psykisk hälsa publicerar Folkhälsomyndigheten statistik över den psykiska hälsan, de flesta barn och vuxna har gott psykiskt välbefinnande. Men i alla åldrar finns tecken på psykisk ohälsa, och bland vuxna är det den yngsta...

  • Posted oktober 10, 2023
  • 0
 • Träning och föreläsning för psykisk hälsa

  Hur man mår på insidan syns inte alltid på utsidan, den 10 oktober uppmärksammar Friskis&Svettis Örebro världsdagen för psykisk hälsa. Tillsammans med Hjärnkoll och Vuxenskolan bjuder man in till en kväll, med föreläsning och träning på temat...

  • Posted oktober 6, 2023
  • 0
 • Det handlar om livet

  Det handlar om livet, ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter tagit fram ett förslag till en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som nu överlämnas...

  • Posted september 1, 2023
  • 0
 • Stärkt psykisk hälsa för ungdomar i Karlskoga

  Dansa pausa, stärkt psykisk hälsa för ungdomar. Dansa Pausa i Karlskoga är en insats med syftet att stärka psykisk hälsa bland ungdomar i åldern 13-18 år, genom att träffas och dansa tillsammans.   Dansa Pausa vänder sig till...

  • Posted augusti 25, 2023
  • 0