All posts tagged "Rällsälven"

 • Nya naturreservat bildas

  Länsstyrelsen bildar tre nya naturreservat; Mossaberget i Laxå kommun, Rasbackstjärn i Lindesbergs kommun samt Rällsälven och Bredsjöbäcken i Ljusnarsbergs kommun, dessutom blir naturreservatet Liaskogen i Lindesbergs kommun större. Tillsammans bidrar områdena till att binda ihop värdefulla livsmiljöer...

  • Posted november 30, 2022
  • 0
 • Vandringsfisk och hotad mussla får ny chans i Rällsälven

  Nu bygger Mälarenergi en faunapassage – en vandringsväg för fisk och andra vattenlevande djur – vid Rällsälvs kraftverk i norra Örebro län. Faunapassagen byggs i form av en 350 meter lång naturliknande bäck förbi kraftverksfallet, och beräknas...

  • Posted mars 5, 2019
  • 0