All posts tagged "Ramverk"

 • Det gröna obligationsprogrammet får godkänt

  Kommuninvests Ramverk för Gröna Obligationer ansluter sig till internationella riktlinjer, de s k Green Bond Principles (GBP). En viktig rekommendation är att emittenter ska använda sig av återkommande extern granskning för att styrka att de gröna obligationerna...

  • Posted augusti 16, 2022
  • 0
 • Stora skillnader i livscykelanalyser för biodrivmedel

  Tre ramverk för beräkning av miljöpåverkan från biodrivmedel i transportsektorn har jämförts i en omfattande studie. Jämförelsen visar stora skillnader i svaren kring miljöpåverkan i respektive ramverk och ett stort behov av produktspecifika regler för just biodrivmedel,...

  • Posted maj 29, 2022
  • 0
 • Kommuninvest publicerar 2019 års externrevisorsutlåtande

  Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, publicerar idag sin fjärde granskningsrapport avseende ramverket för gröna obligationer. Rapporten, som utförts av Kommuninvests externrevisor KPMG, har genomförts för att verifiera användningen av medel som erhållits vid emission av gröna obligationer. Kommuninvest...

  • Posted augusti 14, 2019
  • 0