Kommuninvest publicerar 2019 års externrevisorsutlåtande

By on 14 augusti, 2019
Arkivbild.

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, publicerar idag sin fjärde granskningsrapport avseende ramverket för gröna obligationer. Rapporten, som utförts av Kommuninvests externrevisor KPMG, har genomförts för att verifiera användningen av medel som erhållits vid emission av gröna obligationer.

Kommuninvest emitterade sin första gröna obligation i mars 2016, om 600 miljoner dollar, och har sedan dess emitterat ytterligare sex gröna obligationer, i kronor och dollar. Med totalt motsvarande 28,9 miljarder kronor i utgivna obligationer, varav 23,9 miljarder är utestående, är Kommuninvest Sveriges största emittent av gröna obligationer.

De gröna obligationerna finansierar utlåning till kommunala investeringsprojekt inom bland annat förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering. Per sista juni 2019 hade Kommuninvest godkänt 52,3 miljarder kronor till 284 investeringsprojekt i 124 kommuner och regioner.

Kommuninvests ramverk för gröna obligationer ansluter sig till de rekommendationer som utfärdats av Green Bond Principles (GBP). GBP rekommenderar emittenter att använda sig av extern granskning för att styrka att deras gröna obligationer uppfyller de viktigaste kriterierna i principerna för gröna obligationer, för att ge investerare och andra intressenter tillgång till ett utlåtande från en oberoende part.

Kommuninvest genomför sådan extern granskning på två sätt. Dels har ramverket en second opinion från Cicero, det Oslo-baserade klimat- och miljöforskningsinstitutet. Kommuninvest anlitar vidare sin externrevisor för att verifiera användningen av de medel som erhålls vid emission av gröna obligationer.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login