Alla inlägg taggade "Gröna obligationer"

 • Kommuninvest lånar upp 5 miljarder kr i ny grön obligation

  Kommuninvest lånade idag 5 miljarder kr i en ny grön obligation. Detta var den 14:e gröna transaktionen i ordningen. Obligationen emitterades i SEK och har förfall 2029-05-16. Investerarintresset var brett. Orderboken inkluderade 28 svenska och internationella investerare....

  • Skrivet oktober 21, 2021
  • 0
 • Kommuninvests gröna obligationsprogram får godkänt i extern granskning

  Kommuninvests Ramverk för Gröna Obligationer går varje år igenom en extern granskning. Syftet är att kontinuerligt verifiera användningen av de medel som erhållits vid emissioner av dessa obligationer. Årets granskningsrapport, från Kommuninvests externrevisor KPMG, finns nu tillgänglig....

  • Skrivet augusti 16, 2021
  • 0
 • Kommuninvest uppdaterar sitt gröna ramverk

  Kommuninvest har uppdaterat sitt Ramverk för Gröna Obligationer. Den förra uppdateringen skedde i januari 2018. De viktigaste ändringarna i den uppdaterade versionen gäller kategorin Gröna byggnader. Det görs en ny referens till Boverkets reviderade byggregler, BBR 29,...

  • Skrivet juni 17, 2021
  • 0
 • Stort intresse för Arlas första gröna obligationer

  Arla har emitterat gröna obligationer till ett värde av 1,5 miljarder kronor för att bidra till finansieringen av en mer hållbar livsmedelsproduktion. Arla har satt upp ett ambitiöst forskningsbaserat klimatmål att minska utsläppen av växthusgaser med 30...

  • Skrivet maj 15, 2021
  • 0
 • Kommuninvests gröna obligationer bidrar till att minska CO2-utsläppen

  Kommuninvest publicerar idag sin årliga Green Bonds Impact Report, December 2020. Rapporten visar att CO2-effekterna är starka. De 416 gröna investeringsprojekt som finansierats av Kommuninvests gröna obligationer bidrar sammantaget till ca 643 000 ton i undvikta eller...

  • Skrivet mars 25, 2021
  • 0
 • Kommuninvest emitterar 1 miljard USD i ny grön obligation

  Kommuninvest emitterade idag 1 miljard USD, motsvarande ca 8,4 miljarder SEK, i en ny grön obligation med förfall 2024-06-19. Efter denna gröna transaktion, som var den 12:e i ordningen, har Kommuninvest sammanlagt ca 51 miljarder SEK utestående...

  • Skrivet mars 4, 2021
  • 0
 • Kommuninvest emitterar 7 miljarder kr i ny grön obligation

  Kommuninvest emitterade idag 7 miljarder kr i en ny grön obligation. Den emitterades i SEK och förfaller 2027-11-26. Detta var den 11:e gröna transaktionen och den största i SEK. Endast svenska staten, bland emittenter i offentlig sektor,...

  • Skrivet november 28, 2020
  • 0
 • ​Ellevios gröna obligation utökas till 2 miljarder

  Den stora efterfrågan på Ellevios gröna obligation har medfört att Ellevio, på investerarnas efterfrågan, utökat obligationen så den nu uppgår till 2 miljarder. Det nya beloppet kommer att öronmärkas för investeringar i elnätet för att möjliggöra anslutning...

  • Skrivet augusti 25, 2020
  • 0
 • Ellevio ger ut sin första gröna obligation om 1 650 MSEK

  Ellevio tar upp sitt första lån på obligationsmarknaden inom bolagets ramverk för gröna obligationer och emitterar obligationer på totalt 1 650 MSEK, öronmärkta för energieffektiva investeringar i form av smarta elmätare som installeras hos närmare en miljon...

  • Skrivet juni 7, 2020
  • 0
 • Nordiska emittenter uppdaterar sin guide för effektrapportering från gröna obligationer

  Vägledningen för effektrapportering av gröna obligationer, Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting, har publicerats i en uppdaterad version. Rapporten lanserades ursprungligen 2017 av tio nordiska offentliga emittenter och uppdaterades förra gången 2019. -Vi sätter stort...

  • Skrivet februari 20, 2020
  • 0