All posts tagged "Gröna obligationer"

 • Det gröna obligationsprogrammet får godkänt

  Kommuninvests Ramverk för Gröna Obligationer ansluter sig till internationella riktlinjer, de s k Green Bond Principles (GBP). En viktig rekommendation är att emittenter ska använda sig av återkommande extern granskning för att styrka att de gröna obligationerna...

  • Posted augusti 16, 2022
  • 0
 • Kommuninvest lånar upp 500 miljoner euro i ny grön obligation

  Kommuninvest lånade idag upp 500 miljoner euro (ca 5,2 miljarder svenska kronor) i en ny grön obligation med förfall 2029-09-01. Det var den 15:e gröna transaktionen så långt. Detta är den första obligation som emitterats i euro...

  • Posted mars 24, 2022
  • 0
 • Kommuninvest lånar upp 5 miljarder kr i ny grön obligation

  Kommuninvest lånade idag 5 miljarder kr i en ny grön obligation. Detta var den 14:e gröna transaktionen i ordningen. Obligationen emitterades i SEK och har förfall 2029-05-16. Investerarintresset var brett. Orderboken inkluderade 28 svenska och internationella investerare....

  • Posted oktober 21, 2021
  • 0
 • Kommuninvests gröna obligationsprogram får godkänt i extern granskning

  Kommuninvests Ramverk för Gröna Obligationer går varje år igenom en extern granskning. Syftet är att kontinuerligt verifiera användningen av de medel som erhållits vid emissioner av dessa obligationer. Årets granskningsrapport, från Kommuninvests externrevisor KPMG, finns nu tillgänglig....

  • Posted augusti 16, 2021
  • 0
 • Kommuninvest uppdaterar sitt gröna ramverk

  Kommuninvest har uppdaterat sitt Ramverk för Gröna Obligationer. Den förra uppdateringen skedde i januari 2018. De viktigaste ändringarna i den uppdaterade versionen gäller kategorin Gröna byggnader. Det görs en ny referens till Boverkets reviderade byggregler, BBR 29,...

  • Posted juni 17, 2021
  • 0
 • Stort intresse för Arlas första gröna obligationer

  Arla har emitterat gröna obligationer till ett värde av 1,5 miljarder kronor för att bidra till finansieringen av en mer hållbar livsmedelsproduktion. Arla har satt upp ett ambitiöst forskningsbaserat klimatmål att minska utsläppen av växthusgaser med 30...

  • Posted maj 15, 2021
  • 0
 • Kommuninvests gröna obligationer bidrar till att minska CO2-utsläppen

  Kommuninvest publicerar idag sin årliga Green Bonds Impact Report, December 2020. Rapporten visar att CO2-effekterna är starka. De 416 gröna investeringsprojekt som finansierats av Kommuninvests gröna obligationer bidrar sammantaget till ca 643 000 ton i undvikta eller...

  • Posted mars 25, 2021
  • 0
 • Kommuninvest emitterar 1 miljard USD i ny grön obligation

  Kommuninvest emitterade idag 1 miljard USD, motsvarande ca 8,4 miljarder SEK, i en ny grön obligation med förfall 2024-06-19. Efter denna gröna transaktion, som var den 12:e i ordningen, har Kommuninvest sammanlagt ca 51 miljarder SEK utestående...

  • Posted mars 4, 2021
  • 0
 • Kommuninvest emitterar 7 miljarder kr i ny grön obligation

  Kommuninvest emitterade idag 7 miljarder kr i en ny grön obligation. Den emitterades i SEK och förfaller 2027-11-26. Detta var den 11:e gröna transaktionen och den största i SEK. Endast svenska staten, bland emittenter i offentlig sektor,...

  • Posted november 28, 2020
  • 0
 • ​Ellevios gröna obligation utökas till 2 miljarder

  Den stora efterfrågan på Ellevios gröna obligation har medfört att Ellevio, på investerarnas efterfrågan, utökat obligationen så den nu uppgår till 2 miljarder. Det nya beloppet kommer att öronmärkas för investeringar i elnätet för att möjliggöra anslutning...

  • Posted augusti 25, 2020
  • 0