All posts tagged "Rasbackstjärn"

  • Nya naturreservat bildas

    Länsstyrelsen bildar tre nya naturreservat; Mossaberget i Laxå kommun, Rasbackstjärn i Lindesbergs kommun samt Rällsälven och Bredsjöbäcken i Ljusnarsbergs kommun, dessutom blir naturreservatet Liaskogen i Lindesbergs kommun större. Tillsammans bidrar områdena till att binda ihop värdefulla livsmiljöer...

    • Posted november 30, 2022
    • 0