All posts tagged "Rättigheter"

 • En förebyggande socialtjänstlag för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter

  Regeringen presenterar förslag till en ny socialtjänstlag med fokus på förebyggande arbete, ökad tillgänglighet och kunskap. Barn ska få stärkta rättigheter och socialtjänsten ska arbeta med tidiga insatser. Socialtjänsten ska ge ekonomiskt eller socialt utsatta människor samhällets...

  • Posted juli 2, 2024
  • 0
 • Fairtrade stärker MR-arbetet med uppdaterade kriterier

  Den 24 maj röstade EU-länderna slutligen igenom lagen om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, det så kallade CSDD-direktivet. För att underlätta för företag att arbeta i enlighet med direktivet och andra kommande lagkrav, har Fairtrade...

  • Posted maj 26, 2024
  • 0
 • Otillräckliga åtgärder för barns rättigheter

  Sverige skrev under FN:s barnkonvention för mer än 30 år sedan, och 2020 gjordes den till svensk lag. Riksrevisionens granskning visar att staten, inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att barnkonventionen ska få genomslag i praktiken. Riksrevisionen...

  • Posted april 1, 2024
  • 0
 • 21 miljoner till arbetet för barns rättigheter

  Som en av över 60 ideella organisationer fick Plan International Sverige, dela på det årliga överskottet från Postkodlotteriet. Årets utdelning landade på 21 miljoner kronor som kommer att bidra till bland annat arbetet för barns rättigheter och...

  • Posted mars 17, 2024
  • 0
 • Förskolan synliggör arbetet med barnens rättigheter

  På några av Karlskoga kommuns förskolor tändes den 14 februari, ljuslyktor för att synliggöra arbetet med barnkonventionen och barnens rättigheter.   Förskolorna har bjudit in vårdnadshavare som tillsammans med sitt barn fått möjlighet att måla ljuslyktor i...

  • Posted februari 16, 2024
  • 0
 • Konsumentvägledning på Kulturkvarteret

  Konsumentvägledning på Kulturkvarteret med gratis information och vägledning om dina rättigheter och skyldigheter som konsument, drop-in med start torsdag 11 januari 2024. Konsumentrådgivare Faik finns på plats och kan hjälpa dig med: Information inför köp av varor...

  • Posted december 31, 2023
  • 0
 • Stärkt barnrättsperspektiv i LVU

  Barns rättigheter och trygghet är ett prioriterat område för regeringen, och barns rätt till skydd och vård behöver värnas. Det gäller särskilt den utsatta grupp av barn och unga, som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om...

  • Posted november 30, 2023
  • 0
 • Fokus på barns rättigheter i ekonomiska kriser

  Hur påverkar den ekonomiska krisen barns tillgång till sina rättigheter? Under det senaste året har det ekonomiska läget påverkat många svenskar. I den nationella stödlinjen för barn märker Bris, att fler barn känner oro för familjens ekonomi. Därför...

  • Posted november 18, 2023
  • 0
 • Nobelkommittén har förstått kopplingen

  Nobelkommittén har förstått kopplingen mellan fred och kvinnors rättigheter. Narges Mohammadi, en iransk kvinnorättsaktivist, fängslad sedan många år, får Nobels Fredpris 2023. Att Nobelkommitténs ordförande börjar sitt tillkännagivande med ”Kvinna Liv Frihet” är en glasklar markering mot den...

  • Posted oktober 9, 2023
  • 0
 • Rädda Barnen kommenterar utredningen om barns möjligheter

  Nu presenterades utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter. Rädda Barnen är mycket positiva till de förslag som läggs fram och vill särskilt lyfta vikten av att regeringen går vidare med utredningens förslag om att Sverige...

  • Posted augusti 27, 2023
  • 0