All posts tagged "Region Värmlan"

  • Handslag stärker samarbetet med Region Värmland

    Nu är Region Värmland och Region Örebro län överens om att fördjupa samarbetet kring hållbar utveckling och tillväxt, totalförsvaret är en av de gemensamma frågor som kommer att vara i fokus. Vid ett möte i Örebro igår...

    • Posted januari 20, 2024
    • 0