Handslag stärker samarbetet med Region Värmland

By on 20 januari, 2024
Andreas Svahn (S) och Åsa Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Örebro och Värmland.
Bild: Region Örebro län

Nu är Region Värmland och Region Örebro län överens om att fördjupa samarbetet kring hållbar utveckling och tillväxt, totalförsvaret är en av de gemensamma frågor som kommer att vara i fokus.

Vid ett möte i Örebro igår gjordes det symboliska handslaget mellan regionstyrelsens ordförande i Örebro respektive Värmland, Andreas Svahn (S) och Åsa Johansson (S).

– Vi ser att behoven av samarbete och samordning ökar i takt med att omvärlden förändras. Vi som regioner kan och vill skapa förutsättningar för det, och det har vi som samhälle mycket att vinna på, säger Åsa Johansson, regionstyrelsens ordförande i Region Värmland.

Det fördjupade samarbetet är särskilt inriktat på omlandet runt stråket mellan Karlstad och Örebro, mitt på axeln mellan huvudstäderna Oslo och Stockholm. Ett geografiskt område som får allt större betydelse i ljuset av omvärldsläget och det stundande Nato-medlemskapet.

Stärker stråket som resurs

Utefter stråket finns en stor mängd aktörer som skulle gynnas av ökat samarbete över både geografiska och administrativa gränser, men där det idag inte finns några självklara mötesplatser. Ett mål med dagens överenskommelse är därför att skapa möjligheter för exempelvis kommuner, myndigheter, näringsliv och lärosäten att utbyta information och idéer kring gemensamma intressen och insatser.

– När vi samlar oss kring totalförsvarsfrågor stärks stråket som en viktig resurs att räkna med, som kan bidra starkt till Sveriges försvarsförmåga. På samma sätt tror vi att vi det finns flera andra områden som skulle kunna förstärkas och utvecklas om vi hjälps åt, som kommunikationer och kompetensförsörjning, säger Andreas Svahn, ordförande för regionstyrelsen i Region Örebro län.

Att samarbeta mellan regionerna är i sig inget nytt, det görs till exempel inom hälso- och sjukvården och i arbetet med en kortare restid mellan Stockholm och Oslo genom det region- och kommunägda bolaget Oslo-Sthlm 2.55. Dagens handslag är en fördjupning och ett första steg för att skapa nya samarbetsmöjligheter för fler aktörer.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login