All posts tagged "Tillväxt"

 • Brottslighet skadar landets tillväxt

  Småföretagarnas Riksförbund har länge varit aktiva i debatten om vikten av trygghet för småföretagare. Nu är det uppenbart att otryggheten är större än någonsin; Corona med restriktioner, följt av ökade priser och så en lågkonjunktur. Utöver allt...

  • Posted januari 24, 2023
  • 0
 • Offentliga sektorns rekryteringsproblem hotar tillväxt och omställning

  En ny rapport av Sveriges Ingenjörer visar att bara knappt 50 procent av ingenjörerna i statlig sektor och drygt 40 procent i kommuner och regioner anser att deras karriärmöjligheter är goda. Motsvarande andel i privat sektor är...

  • Posted januari 23, 2023
  • 0
 • Här är Sveriges 100 e-handelsraketer

  Svensk e-handel hade en stark tillväxt under pandemiåren och försäljningen accelererade för många e-butiker. Men vilka har egentligen vuxit mest? I Svea Banks senaste kartläggning listas nu fjolårets mest framgångsrika e-handlare. För sjätte året i rad har...

  • Posted oktober 25, 2022
  • 0
 • Investeringsstöd har bidragit till tillväxt

  Jordbruksverket utvärderar och följer kontinuerligt upp resultat av stöden från havs- och fiskeriprogrammet. En ny utvärdering visar att investeringsstödet 2007–2019 har bidragit till att stärka tillväxten inom vattenbruket och beredningsindustrin genom ett ökat produktionsvärde. Inom vattenbruket har...

  • Posted oktober 19, 2022
  • 0
 • Fall i hotellbyggandet

  Det ser mörkt ut för hotellbyggandet i Sverige, menar affärskonsulterna Navet i sin kommande konjunkturrapport. Under första halvåret i år låg de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna på en nivå som var nästan 30 procent lägre än vid samma period...

  • Posted september 5, 2022
  • 0
 • Hållbarhet viktigast för tillväxt inom livsmedelsnäringen

  Små och medelstora livsmedelsföretag tror att hållbarhetsarbete är deras starkaste konkurrenskraft, det visar en enkätundersökning med 27 företag i Skåne som Livsmedelsakademin, Packbridge och Krinova har gjort. 18 av de tillfrågade företagen anger att de redan arbetar...

  • Posted maj 13, 2022
  • 0
 • God tillväxt hos våra företag

  Tillväxten är god hos kommunens företag och Kumla kommun hamnar på tredje plats i 2021 år tillväxtindex för Örebro län. – Många företag har haft det tufft under pandemin men många har också kunnat ställa om och...

  • Posted december 15, 2021
  • 0
 • Alarmerande brister inom e-handeln

  Arbetsmiljöverket har genomfört riktade inspektioner mot hela e-handelskedjan. Hittills har myndigheten gjort över 1200 besök, både fysiska och på distans. 8 av 10 företag har brustit i sina arbetsmiljörutiner och fått krav på åtgärder. I samband med...

  • Posted december 13, 2021
  • 0
 • Svag tillväxt under julhandeln

  Det börjar bli dags för en av årets mest intensiva shoppinghögtider och för många inom e-handelsbranschen brukar Black Week även signalera startskottet för julhandeln. Men hur ser e-handlarna på årets julhandel? Sena leveranser splittrar årets förväntningar. Närmare...

  • Posted december 9, 2021
  • 0
 • Örebro län får 119000 för skogen och tillväxten

  Nu får landets län dela på ytterligare 2,5 miljoner kronor för arbetet med regionala skogsstrategier. Tillskottet är ett svar på signaler om att mer medel behövs för det viktiga arbetet. Skogen ska bidra med hållbar regional tillväxt...

  • Posted december 4, 2021
  • 0