Tillväxten i dagligvaruhandeln fortsatt inflationsdriven

By on 22 oktober, 2023
Arkivbild

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,2 procent under september 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker uppgick under september till 7,7 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Det gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till -1,5 procent.

– Prisutvecklingstakten i dagligvaruhandeln var lägre i september än i augusti och trenden är fortsatt avmattande. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är takten vi talar om, och inte prisnivån i sig. Konsumenternas sviktande köpkraft i kombination med omvärldsfaktorer är fortfarande en utmaning för dagligvaruhandeln, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i september till 6,6 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 2,5 procent. Hemleverans minskade med 0,7 procent och upphämtning i butik minskade med 4,8 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i september till 4,2 procent.

– Under de senaste månaderna har utvecklingen inom e-handeln stabiliserats, med låga tillväxttal som följd. Försäljningen i fysisk butik stod i september för hela tillväxten i dagligvaruhandeln, avslutar Karin Brynell.

Den totala försäljningsutvecklingen under årets tredje kvartal uppgick till 6,2 procent, jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningsutvecklingen ökade med 6,5 procent i fysisk butik och minskade med 0,6 procent i e-handeln.

Kalendereffekten beräknas till 0,0 procent för september och till -0,2 procent för det tredje kvartalet. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 6,2 procent under september månad och till 6,4 procent under det tredje kvartalet. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till -1,5 procent.

Dagligvaruindex för oktober publiceras 16 november.

  Q3 2023 September 2023
Total försäljning +6,2% +6,2%
Butiksförsäljning +6,5% +6,6%
E-handelsförsäljning -0,6% -2,5%
E-handel med hemleverans +1,9% -0,7%
E-handel med upphämtning i butik -3,9% -4,8%
E-handelsandel 3,6% 4,2%
Försäljningsutveckling jämfört med samma period föregående år.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Svenska Dagligvaruhandel

You must be logged in to post a comment Login