All posts tagged "Tillväxt"

 • Så bidrar kollektivtrafiken till ökad produktivitet, tillväxt och sysselsättning

  En väl utvecklad kollektivtrafik har positiv effekt på produktivitet, tillväxt och sysselsättning. Det visar en ny rapport från WSP som tagits fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. WSP har analyserat hur kollektivtrafiken ökar tillväxten, sysselsättningen och produktiviteten...

  • Posted april 13, 2019
  • 0
 • God måluppfyllnad när fjolåret summeras

  Region Örebro län har under året fortsatt att driva och samordna arbetet för hållbar tillväxt och god livskvalitet i Örebro län, det visar den årsrapport som regionstyrelsen i dag föreslog regionfullmäktige att anta vid sammanträdet den 9...

  • Posted mars 28, 2019
  • 0
 • Nio miljoner ska ge länen jobb och tillväxt i skogen

  Samtliga län får nu dela på nio miljoner kronor som Skogsstyrelsen beviljat för att ta fram regionala strategier för skogen. Syftet är att skogen ska bidra med jobb och tillväxt på ett konkret sätt i varje län....

  • Posted mars 15, 2019
  • 0
 • Kollektivtrafik ökar tillväxt och sysselsättning

  Kollektivtrafiken är ett kraftfullt sätt att skapa bättre tillgänglighet för stora delar av befolkningen i Sverige, visar en ny rapport från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Den ökade tillgängligheten har i sin tur värdefulla effekter på sysselsättningen, produktiviteten och...

  • Posted januari 29, 2019
  • 0
 • E.ONs lärlingsmodell säkrar eljobb

  Elnätsföretagen är mitt inne i en transformation som ska möjliggöra energiomställning och tillväxt. Samtidigt står elnätsbranschen inför stora pensionsavgångar. Bristen på arbetskraft kan hota de kraftfulla investeringar som krävs för att trygga elförsörjningen. Nu satsar E.ON som...

  • Posted januari 29, 2019
  • 0
 • Brist på kapital bromsar tillväxten för vart femte företag

  För företag är tillgången till kapital avgörande för tillväxten. Det gäller framför allt mindre och nystartade företag, där finansiering via banklån och riskkapital kan vara begränsad. En ny Novus-undersökning från Svea Ekonomi visar att 19 procent av...

  • Posted december 27, 2018
  • 0
 • Nya förslag för ökad tillväxt i skogen på seminarium i Örebro

  Mycket talar för att efterfrågan på skogsråvara kommer att växa och spela en stor roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. För att möta detta behöver tillväxten i skogen öka. Men hur ska det gå till? Skogsstyrelsen...

  • Posted november 8, 2018
  • 0
 • Så kan vi satsa på näringslivet i Sveriges landsbygder

  En bred satsning på alla företag i Sveriges landsbygder för att skapa en hållbar tillväxt och bidra till att stärka attraktiviteten på landsbygden, så kan förslagen sammanfattas i den rapport som Tillväxtverket 15 oktober lämnade till Regeringen i...

  • Posted oktober 18, 2018
  • 0
 • Mörka moln hopar sig på bygghimlen

  Bygginvesteringarna har ökat på bred front de senaste åren men nu bromsar tillväxten upp. Totalt faller antalet påbörjade bostäder från förra årets 64 722 till 46 000 under 2020. Det är främst byggandet av bostadsrätter som går...

  • Posted september 11, 2018
  • 0
 • 94 miljoner till tillväxtsatsning

  Region Örebro län tillsammans med Inkubera och Alfred Nobel Science Park kraftsamlar nu för att skapa ännu snabbare tillväxt bland regionens mest innovativa bolag. Företagen med störst tillväxtpotential får skräddarsydda insatser med spetskompetens från de fem regioner...

  • Posted juni 27, 2018
  • 0