Nya förslag för ökad tillväxt i skogen på seminarium i Örebro

By on 8 november, 2018
Arkivbild

Mycket talar för att efterfrågan på skogsråvara kommer att växa och spela en stor roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. För att möta detta behöver tillväxten i skogen öka. Men hur ska det gå till? Skogsstyrelsen har tillsammans med skogssektorn tagit fram en mängd förslag som kan bidra till ökad skogsproduktion och på ett seminarium i Örebro 13 november ska nu framtidens skogsbruk diskuteras.

Sedan 2017 har Skogsstyrelsen lett en samverkansprocess om skogsproduktion tillsammans med skogssektorn där även miljörörelsen varit representerad. Samverkansprocessen har kommit fram till en rad förslag på åtgärder för att uppnå ökad produktion i skogen där även andra samhällsmål som till exempel nationella miljömål, vägts in.

Förslagen presenteras i en slutrapport som blir offentlig 12 november och handlar till exempel om hur man kan minska skogsskador, få en effektivare röjning och gallring, bättre skogsodlingsmaterial och användning av nya trädslag.

På fyra seminarier runt om i landet samlas en del av landets främsta skogsexperter för att diskutera förslagen.

På det här sättet hoppas vi få en rejäl diskussion och genomlysning av förslagen som nu går ut på remiss men också ge möjlighet för de som vill tycka till att få ett bra underlag, säger Andreas Drott, projektledare på Skogsstyrelsen för seminarierna.

Var? City konferenscenter, Örebro
När? 13 november, 09.00 – 16.00

Övriga seminarier kommer att hållas i Skellefteå (4 december), Växjö (5 december) och Östersund (12 december). Rapporten med samverkansprocessens förslag kommer att vara ute på remiss från 12 november 2018 och tre månader framåt.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login