Nio miljoner ska ge länen jobb och tillväxt i skogen

Av på 15 mars, 2019
Foto: Bo Persson, Skogsstyrelsen

Samtliga län får nu dela på nio miljoner kronor som Skogsstyrelsen beviljat för att ta fram regionala strategier för skogen. Syftet är att skogen ska bidra med jobb och tillväxt på ett konkret sätt i varje län.

– Med det här stödet hoppas vi kunna ge en rejäl skjuts framåt i arbetet med att förverkliga det nationella skogsprogrammet lokalt. Där ska varje län ta fram sin egen strategi för att bidra till att alla skogens potentiella resurser tas tillvara i en hållbar samhällsutveckling, säger Thomas Mårtensson, projektledare på Skogsstyrelsen.

De regionala skogsstrategierna ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och mål: Skogen ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Strategierna kommer att se olika ut i de olika länen, eftersom de ska återspegla regionala förutsättningar, intressen och behov.

– Dialog och samverkan är grunden när de regionala skogsstrategierna tas fram. Vad betyder skogen för vårt län? Vad ska den användas till? Vad räcker den till? Alla berörda, i skogens hela värdekedja, behöver vara med och diskutera, säger Thomas Mårtensson.

Stödet är en del i det nationella skogsprogrammet.

Organisation Belopp (kr)
Lst Norrbotten 410 000
Lst Västerbotten 410 000
Lst Jämtland 410 000
Lst Västernorrland 410 000
Lst Gävleborg 410 000
Lst Dalarna 410 000
Lst Värmland 410 000
Lst Västmanland 410 000
Lst Uppsala 600 000
Lst Stockholm 600 000
Lst Örebro 410 000
Lst Södermanland 410 000
Lst Östergötland 410 000
Lst Västra Götaland 410 000
Lst Gotland 410 000
Region Kronoberg inkl. Jönköping och Kalmar län 1 230 000
Lst Halland 410 000
Lst Blekinge 410 000
Lst Skåne 410 000
Totalt 8 990 000

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in