Så bidrar kollektivtrafiken till ökad produktivitet, tillväxt och sysselsättning

By on 13 april, 2019

En väl utvecklad kollektivtrafik har positiv effekt på produktivitet, tillväxt och sysselsättning. Det visar en ny rapport från WSP som tagits fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

WSP har analyserat hur kollektivtrafiken ökar tillväxten, sysselsättningen och produktiviteten samt hur olika aktörer bör agera för att dessa parametrar ska öka ytterligare. I rapporten Analys av hur kollektivtrafiken kan öka sysselsättningen, produktiviteten och tillväxten, belyser WSP hur kollektivtrafiken kan öka produktiviteten i ekonomin i och med att det finns ett samband mellan hög tillgänglighet och hög produktivitet, höga löner samt hög sysselsättning. Det är tydligt att den ökade tillgängligheten har värdefulla effekter.

– Sverige står inför ett antal samhällsutmaningar, varav att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet är en av dem. Den här rapporten visar att kollektivtrafiken är ett kraftfullt sätt att skapa bättre tillgänglighet för breda lager av befolkningen, och på så vis bidra till en lösning. I rapporten har vi dessutom listat en rad åtgärder som olika aktörer kan utgå ifrån för att ytterligare öka produktivitet, tillväxt och sysselsättning, säger Karin Brundell Freij, expert på WSP inom transportanalys.

En fungerade kollektivtrafik vidgar den lokala arbetsmarknadsregionen. Arbetstagaren når ett större antal arbetsplatser och arbetsgivarna får tillgång till ett större utbud av arbetskraft. På så vis blir arbetsplatser mer produktiva, vilket i sin tur höjer medellönen.Sysselsättningseffekter handlar om att möjliggöra sysselsättning för alla medborgare, och framförallt de med en svagare ställning på arbetsmarknaden. 

Tillväxteffekter kan också ha en självförstärkande effekt. Bättre tillgänglighet till arbetsplatser lockar till sig fler personer, vilket ökar urvalet. Det medför stigande produktivitet och sysselsättning, och därmed ökade inkomster och ökad tillväxt. På så sätt ökar skatteunderlaget, och därmed ökar även skatteintäkterna, vilket möjliggör bättre tillgänglighet och förbättringar i annan offentlig service. Detta kan i sin tur få effekter på en regions attraktivitet, men också på produktivitet, och därmed tillväxt.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login