All posts tagged "Sysselsättning"

 • Fler sysselsatta men färre arbetsställen inom statlig sektor

  Länsstyrelsen har för fjärde året i rad kartlagt och analyserat statlig närvaro och service. Kartläggningen visar att sysselsättningen har ökat inom statlig sektor, samtidigt som antalet arbetsställen har minskat. Antalet besökskontor hos servicegivande myndigheter är i princip...

  • Posted juni 21, 2024
  • 0
 • foodora lanserar körskola för att öka sysselsättningen

  foodora lanserar körskola för att öka sysselsättningen och erbjuda möjligheter till framtida karriärer. foodora, den ledande q-handelsplattformen för leveranser, tillkännager idag lanseringen av sin nya körskola, ett initiativ som syftar till att öka sysselsättningen och erbjuda framtida karriärmöjligheter....

  • Posted juni 6, 2024
  • 0
 • Arbetslösheten har ökat till 8,0 procent

  Under det fjärde kvartalet 2023 minskade sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som antalet arbetslösa personer ökade. Arbetslösheten steg till 8,0 procent, säsongsrensat, och väntas fortsätta öka i år. – Trots ett relativt försvagat konjunkturläge är det...

  • Posted februari 11, 2024
  • 0
 • Arbetslösheten ökar och sysselsättningen minskar

  Svensk ekonomi är i en lågkonjunktur, arbetslösheten ökar och sysselsättningen minskar. Utrikes födda har en svagare förankring på arbetsmarknaden, vilket gör att de riskerar att drabbas hårdare av en fortsatt ökande arbetslöshet. Sammantaget kan detta driva på...

  • Posted november 9, 2023
  • 0
 • Befolkning och sysselsättning i Örebro län

  Befolkning och sysselsättning i Örebro län fram till 2050. Prognoserna visar att befolkningen i Örebro län fortsätter att växa, men inte lika kraftigt som tidigare. Samtidigt minskar andelen av befolkningen i arbetsför ålder, men sysselsättningen och utbildningsnivån förväntas...

  • Posted maj 17, 2023
  • 0
 • Inbromsning på arbetsmarknaden under årets första kvartal

  Svenska arbetsgivare förväntar sig en inbromsning i rekryteringstakten under det första kvartalet 2023 – sysselsättningsprognosen sjunker med 11 procentenheter, från +34 till +23, jämfört med föregående kvartal. Samtidigt är det stor skillnad mellan prognoserna för olika branscher...

  • Posted januari 5, 2023
  • 0
 • Korttidsstödet positivt för svensk sysselsättning

  et statliga stödet vid korttidsarbete hade positiv effekt på sysselsättningen under coronapandemin. Utan stödet hade sannolikt 40 000 fler personer varit utan arbete i slutet av 2020. Men effekten hade varit större om färre hade använt korttidsarbete...

  • Posted oktober 10, 2022
  • 0
 • Svenska arbetsmarknaden hetast i Europa

  Svenska arbetsgivare förväntar sig att den svenska sysselsättningen ska öka mest i Europa under det fjärde kvartalet. Endast Frankrike ligger på samma höga sysselsättningsprognos på +34 procent. Sammantaget är 2022 ett rekordår när det gäller viljan att...

  • Posted september 13, 2022
  • 0
 • Ökad sysselsättning inom statlig sektor

  Länsstyrelsen har för andra året i rad kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar att sysselsättningen ökat inom statlig sektor och som mest i Örebro län. Kartläggningen visar också att antalet myndigheter ökar nationellt...

  • Posted juni 15, 2022
  • 0
 • Rekordstark jobbtrend inleder valåret

  Svenska arbetsgivare förväntar sig rekordmånga nya jobbtillfällen i hela landet under första kvartalet 2022 med en sysselsättningstrend på +34 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer. Arbetsgivarna i Mellansverige lämnar den högsta prognosen, +42 procent, medan parti- och detaljhandeln är...

  • Posted december 14, 2021
  • 0