Ökad sysselsättning inom statlig sektor

By on 15 juni, 2022
Bild: Länsstyrelsen Örebro län

Länsstyrelsen har för andra året i rad kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar att sysselsättningen ökat inom statlig sektor och som mest i Örebro län. Kartläggningen visar också att antalet myndigheter ökar nationellt samtidigt som antalet arbetsställen minskar.

Sedan 2017 har antalet sysselsatta inom statlig sektor ökat med 11 100 personer. Som störst var ökningen mellan de senaste två mätåren, 2019 och 2020. Störst ökning syns i Skåne, Örebro och Stockholms län. Örebro län har den största procentuella ökningen av antalet sysselsatta mellan åren 2017 och 2020. Ökningen är 29 procent vilket motsvarar cirka 2 126 sysselsatta. Ökningen har skett i alla län utom Kronoberg, Norrbotten, Södermanland och Västmanland.

– Ökningen av antalet sysselsatta skulle kunna vara en effekt av pandemin då flera myndigheter anställde mer personal, säger Linda Wiklund som är nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service.

Totalt är cirka 265 000 personer sysselsatta inom statlig sektor i Sverige. Drygt hälften är sysselsatta inom storstadslänen – Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Fler myndigheter men färre arbetsställen

Kartläggningen visar också att sedan 2017 har den statliga närvaron ökat med fyra myndigheter i landet, men minskat med 282 arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs) . Procentuellt sett är minskningen dock marginell då den ligger på 1 procent av det totala antalet arbetsställen. I Örebro län har en myndighet tillkommit jämfört med för fem år sedan, Statens servicecenter. Antalet arbetsställen har under samma tidsperiod minskat med tolv stycken.

– Kartläggningen visar att vissa län haft en större minskning av antalet arbetsställen än andra, även om det skett en minskning i samtliga län. I Stockholm har minskningen varit störst, säger Linda Wiklund.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login