Så kan vi satsa på näringslivet i Sveriges landsbygder

By on 18 oktober, 2018
Arkivbild

En bred satsning på alla företag i Sveriges landsbygder för att skapa en hållbar tillväxt och bidra till att stärka attraktiviteten på landsbygden, så kan förslagen sammanfattas i den rapport som Tillväxtverket 15 oktober lämnade till Regeringen i det så kallade Landsbygdsuppdraget.

Tillväxtverket har fått i uppdrag att föreslå näringslivsinsatser som stärker företagens konkurrensförmåga i Sveriges landsbygder. Den indikativa budgeten för uppdraget är 860 miljoner kronor under två år (2019-2020).  

Uppdraget innehåller fyra delar kring landsbygdsutveckling. Den första rapporten som nu lämnas handlar om näringslivsinsatser och insatser för besöksnäringen. Den andra rapporten levereras den 15 november med förslag på samordning och metodikstöd för landsbygdsanalyser.

Utgångspunkten är att bidra till en hållbar tillväxt runt om i landet och stödja ett hållbart företagande. Insatserna riktar sig till företag inom alla branscher som är verksamma i Sveriges landsbygder.

Flera av förslagen handlar om att företagen i Sveriges landsbygder bättre ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. De ska också få stöd för att utveckla kunskap kring och investera i ny teknik

Rapporten innehåller också förslag om att stärka besöksnäringen. Konkret föreslås bland annat satsningar på företagskluster, affärsutvecklingscheckar och cykelleder. Dessutom föreslår rapporten satsningar på testbäddar i landsbygden.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login