All posts tagged "Tillväxt"

 • EU-miljoner till projekt i Örebro län

  Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sitt sammanträde den 6 december prioriterat 23 projekt som sammanlagt får 129 miljoner kronor i EU-stöd, Region Örebro län är projektägare till två projekt och flera av projekten är av intresse...

  • Posted december 12, 2017
  • 0
 • Undantag från turordningen ger ökad tillväxt

  Företag som får göra undantag från turordningsreglerna har högre tillväxt än andra bolag, det visar en avhandling av forskaren Anders Bornhäll vid Örebro universitet och HUI Research. Det genomgripande temat i hans forskning är företagens tillväxt och...

  • Posted oktober 9, 2017
  • 0
 • Fortsatt bra tillväxt för Byggmaterialhandeln i mellersta Sverige under juli

  Försäljningen i * Mellersta regionen (se nedan vilka län som ingår) ökade, under Juli i år jämfört med 2016, med höga 7,0% för jämförbara enheter. Riket ökade under samma period med 6,6%. Den ackumulerade tillväxten för regionen...

  • Posted augusti 23, 2017
  • 0
 • Fordonsindustrin toppar industrins tillväxt

  Transportmedelsindustrin, gruvor och stål, samt maskiner och metall går starkt. Kemi- och läkemedelsindustri samt plast- och gummiindustrin går svagare medan livsmedel visar nolltillväxt. Totalt ökar den svenska industrins produktion med 2,3 procent 2017. Det framgår av industrins...

  • Posted juli 10, 2017
  • 0
 • Stark tillväxt för användningen av byggmaterial

  Det sammanlagda byggmaterialvärdet i samband med ny-, ombyggnad och underhåll av bostäder och lokaler beräknas ha ökat med 12 procent 2016, enligt Industrifaktas löpande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg. Utfallet förra året följde på en i stort sett oförändrad...

  • Posted april 17, 2017
  • 0
 • 2016 ett år med svagare tillväxt för dagligvaruhandeln

  Den svenska dagligvaruhandeln kan summera 2016 med en tillväxt om 2,3 procent och en försäljning som uppgick till drygt 325 miljarder kronor, det är ett svagt resultat mot bakgrund av att priserna på livsmedel steg med 1,1...

  • Posted februari 15, 2017
  • 0
 • Apoteksgruppen har god lönsamhet och fokuserar på fortsatt tillväxt

  Omsättningen för hela Apoteksgruppen steg med 3,7 % till 3 679 miljoner kronor under 2016, ökningen beror på fler kunder i apoteken jämfört med samma period 2015. Under det senaste året har ett stort antal utvecklingsprojekt startats...

  • Posted februari 14, 2017
  • 0
 • Antalet företag i Sverige fortsätter att växa långsamt

  Antalet företag i Sverige fortsätter att växa långsamt. Varje år registreras tiotusentals nya företag i Sverige – men samtidigt läggs många ned, går i konkurs eller är så passiva att de plockas bort ur statistiken. På fem...

  • Posted december 27, 2016
  • 0
 • Regionens företag är lönsamma men utmaningar återstår

  Lönsamheten och konkurrenskraften hos regionens företag är generellt god, men det saknas inte utmaningar på området. Det visar den näringslivsanalys som presenterades för ledamöterna i nämnden för regional tillväxt den 8 december. – Det är glädjande att...

  • Posted december 9, 2016
  • 0
 • Länet – Region Örebro län tar sig an framtidens utmaningar

  Vilka frågor ska vi gemensamt driva för att utveckla Örebroregionen och stärka tillväxten? Den frågan hoppas Region Örebro län kunna besvara tillsammans med länets företag, föreningar, organisationer och kommuner på samverkansarenan Utsikt 2016. – Utsikt 2016 ser vi...

  • Posted oktober 1, 2016
  • 0