Antalet företag i Sverige fortsätter att växa långsamt

By on 27 december, 2016

Antalet företag i Sverige fortsätter att växa långsamt. Varje år registreras tiotusentals nya företag i Sverige – men samtidigt läggs många ned, går i konkurs eller är så passiva att de plockas bort ur statistiken. På fem år har de svenska företagen blivit 74 000 fler, en tillväxt på 7,7 procent, visar en färsk kartläggning från Visma.

– Fyra av fem jobb skapas i Sveriges små och medelstora företag. Ett aktivt nyföretagande fungerar som en motor för det lokala samhället. Men den verkliga tillväxten av nya företag är långt ifrån så stor som statistiken över nystartade företag kan antyda, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Vid förra årsskiftet fanns 1 036 000 företag registrerade hos Bolagsverket. Det är 74 000 fler än fem år tidigare, vilket motsvarar en nettotillväxt på 7,7 procent.

Starkast tillväxt i Knivsta
Bland landets 290 kommuner står Knivsta för den starkaste faktiska tillväxten mellan 2011 och 2015, med en ökning på 67 procent. På andra plats hamnar Lekeberg och Nykvarn, som båda har haft en nettotillväxt av antal företag på 33 procent de senaste fem åren.

Under 2015 och 2016 har Bolagsverket intensifierat sitt arbete med att ta bort overksamma bolag ur registret. Rensningen sker länsvis, vilket gör det vanskligt att jämföra länen.

Totalt 26 kommuner visar på minustillväxt. Flera av dem ligger i län som Bolagsverket hade gått igenom vid årsskiftet 2015/2016, vilket antyder att fler kommuner i landet kommer att ha tappat i antalet företag under en femårsperiod när rensningsarbetet är avslutat.

Konkurser är inte avgörande
Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat har nystartade företag i Sverige den högsta överlevnadsgraden av alla EU-länder. Konkurser är heller inte huvudorsaken till att företag försvinner. Bara omkring 15 procent av alla företag som avslutades mellan 2011 och 2015 gick i konkurs. Störst andel företag som gick i konkurs fanns i Överkalix, följt av Haparanda och Ockelbo.

− Att företag slutar med sin verksamhet beror oftare på dålig lönsamhet, att företagen säljs eller att ägarna helt enkelt lägger ner av exempelvis åldersskäl eller för att de får en anställning. Staten, kommunerna och andra aktörer måste arbeta tillsammans för att entreprenörer ska välja småföretagslivet och skapa jobb, säger Boo Gunnarson.

Till och med november i år har 62 609 nya företag registrerats i Sverige. Samtidigt har 114 911 företag avregistrerats, delvis som en följd av Bolagsverkets rensningsarbete.

Om företagsregistreringarna
I ny- och avregistreringarna räknas de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare registreras sedan 1994 hos Bolagsverket. För att bedriva enskild näringsverksamhet räcker det med att vara registrerad hos Skatteverket. Statistik över konkurser har hämtats från Statistiska centralbyrån, som använder kategorin ”handelsbolag mm”. Det fåtal bolag som räknas in utöver handels- och kommanditbolag stör inte jämförelsen.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login