Stark tillväxt för användningen av byggmaterial

By on 17 april, 2017

Det sammanlagda byggmaterialvärdet i samband med ny-, ombyggnad och underhåll av bostäder och lokaler beräknas ha ökat med 12 procent 2016, enligt Industrifaktas löpande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg.

Utfallet förra året följde på en i stort sett oförändrad volym mot 2015.

Nybyggnad av flerbostadshus samt privata lokaler, som inbegriper kontor, handel och hotell visade starkast procentuell tillväxt 2016, ökningen låg i genomsnitt runt 40 procent.

Av det totala byggmaterialvärdet svarade leveranser i samband med byggnadsunderhåll för mer än hälften, ökningen inom denna sektor 2016 var ca 2-3 procent.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login