Alla inlägg taggade "Användning"

 • Hur använder du våra naturområden

  Nu kan man vara med och påverka utvecklingen av framtida naturområden i Kumla kommun genom att fylla i enkätundersökning. I Kumla kommun finns många vackra naturområden och som utgör en värdefull resurs för både medborgare och besökares...

  • Skrivet juli 7, 2022
  • 0
 • Första svenska e-legitimationen redo att användas utomlands

  Under nästa år kommer svenskar att kunna logga in i utländska offentliga e-tjänster. De som har behov av kontakt med utländska myndigheter inom EU/EES kan identifiera sig med en svensk e-legitimation. Först ut är Freja eID Plus....

  • Skrivet december 23, 2021
  • 0
 • Viktigt med rätt stöd för dem som använder elektriska armproteser

  Olika faktorer ökar användningen av elektriska armproteser. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro. ”Positiva faktorer som stöd och träning från sjukvården kan underlätta anpassning till protesen”, berättar forskaren Cathrine Widehammar. Varje år föds det barn som saknar...

  • Skrivet september 13, 2021
  • 0
 • Region Örebro län satsar på artificiell intelligens

  Region Örebro län ser stora vinster med att öka användningen av artificiell intelligens, AI, inom den egna verksamheten och därför satsar nu den regionala tillväxtnämnden 500 000 kronor på att höja kunskapen inom området. – Jag är...

  • Skrivet juni 18, 2021
  • 0
 • ​Efter GDPR: Svenskar mindre oroliga för hur företag använder personuppgifter

  Trots stor medial uppmärksamhet kring GDPR och informationssäkerhet, tycks svenskars medvetenhet om hur deras personuppgifter används vara oförändrad sedan 2018. Samtidigt sjunker oron för hur företag hanterar persondata, visar en ny undersökning från revisions- och konsultföretaget Deloitte....

  • Skrivet november 23, 2019
  • 0
 • Kontroll av cykellysen

  I början av november genomförde kommunen en informationskampanj kring hur mycket man syns i mörkret när man cyklar samt användning av cykellysen. Polisen kommer nu under några kvällar att följa upp denna kampanj med att kontrollera cyklisters...

  • Skrivet november 15, 2018
  • 0
 • Pensionärer driver nytt rekord i smartphone-användning

  Användningen av smartphones fortsätter att öka. I Norden använder 88 procent av konsumenterna mellan 18 och 75 år smarta telefoner, vilket är en ökning med drygt en procentenhet under det senaste året. Den främsta drivkraften är äldre...

  • Skrivet november 13, 2017
  • 0
 • Stark tillväxt för användningen av byggmaterial

  Det sammanlagda byggmaterialvärdet i samband med ny-, ombyggnad och underhåll av bostäder och lokaler beräknas ha ökat med 12 procent 2016, enligt Industrifaktas löpande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg. Utfallet förra året följde på en i stort sett oförändrad...

  • Skrivet april 17, 2017
  • 0
 • Regionalt – Mobil i bil många åsikter men hur stor är användningen

  Det finns mycket åsikter och påståenden om mobilanvändning under bilkörning, men för att få mer kunskap ska forskare på VTI genomföra en objektiv studie om ämnet. Syftet med studien är att objektivt undersöka hur människor verkligen använder...

  • Skrivet december 10, 2016
  • 0
 • Lokalt | Små och medelstora företag får hjälp att minska energianvändningen

  Att minska energianvändningen i företaget kan vara en bra affär. Men det står sällan högst upp på agendan. För det kräver både kunskap och engagemang. Med stöd från EU satsar bland andra Region Örebro läns energikontor och...

  • Skrivet december 3, 2015
  • 0