All posts tagged "Byggmaterial"

 • Nu öppnar Örebro byggretur

  Har du överblivet byggmaterial som du vill lämna in? Eller behöver du material till din renovering? Nu på torsdag 23 november öppnar Örebro byggretur. Det är en cirkulär bygghandel som vänder sig till alla som vill köpa...

  • Posted november 20, 2023
  • 0
 • Örebro byggretur bygghandel utan vinstsyfte

  Örebro kommun är huvudman för Örebro byggretur, och målet för verksamheten är att minska mängden byggavfall. Butiken vänder sig till alla som vill handla återbrukat byggmaterial, både privatpersoner och företag. Örebro byggretur är en bygghandel med återbrukade...

  • Posted november 16, 2023
  • 0
 • Futurum Fastigheter ska lämna byggmaterial

  Futurum Fastigheter ska lämna byggmaterial till Örebro Byggretur, suget efter återbrukat byggmaterial är stort bland privatpersoner. Svenskarna har blivit mer intresserade av att återbruka, samtidigt som vi befinner oss i en lågkonjunktur där priserna ökar och det...

  • Posted december 7, 2022
  • 0
 • Vikande byggmaterialförsäljning under hösten

  Enligt affärskonsulterna Navet har försäljningsvolymen inom den byggrelaterade detaljhandeln sjunkit med 10 procent under årets första nio månader, jämfört med samma period förra året. Bakom den negativa utvecklingen finns sannolikt flera förklaringar, menar Jens Linderoth, som är analysansvarig...

  • Posted november 21, 2022
  • 0
 • Negativ försäljningsutveckling för träprodukter

  Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med nästan 6 procent under tredje kvartalet 2022. Träprodukter, som utvecklades väldigt starkt under samtliga kvartal mellan första kvartalet 2020 och...

  • Posted oktober 26, 2022
  • 0
 • Byggmaterialförsäljningen viker

  Under årets första tre månader minskade omsättningen i den byggmaterielrelaterade handeln. Nedgången var visserligen marginell, men det finns risk för att utvecklingen under resten av året blir svag med tanke på den vikande konjunkturen, de höga materialpriserna...

  • Posted maj 23, 2022
  • 0
 • Kraftig prisökning på byggmaterial

  Priserna för byggmaterial ökade med 17,2 procent i december 2021 jämfört med december 2020 enligt SCB:s Faktorprisindex (FPI). Detta kan jämföras med en ökning med 0,1 procent för samma period ett år tidigare. Priset ökade för alla...

  • Posted januari 31, 2022
  • 0
 • Svag ökning för byggmaterialvärdet 2018

  I Industrifaktas senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg beräknas byggmaterialvärdet för påbörjade husbyggnadsinvesteringar under första kvartalet. Under 2017 uppgick värdet till närmare 80 miljarder kronor. Utvecklingen under det första kvartalet i år tyder på att volymen kan komma att...

  • Posted juli 31, 2018
  • 0
 • Stark försäljning för Byggmaterialhandeln i Mellersta Sverige

  Försäljningen i * Mellersta regionen (se nedan vilka län som ingår) ökade, under oktober i år jämfört med 2016, med 8,3% för jämförbara enheter. Riket ökade under samma period med 7,3%, regionen hade den bästa tillväxten tillsammans...

  • Posted november 23, 2017
  • 0
 • Byggmaterial kan göra människor sjuka

  Vanlig inomhusmiljö kan innehålla 500 organiska ämnen från byggprodukter, men trots att en del av dem kan påverka människors hälsa allvarligt saknas ofta information till konsumenter om vad byggprodukter innehåller. Nu behövs regler som skyddar människors hälsa....

  • Posted oktober 21, 2017
  • 0