Negativ försäljningsutveckling för träprodukter

By on 26 oktober, 2022
Arkivbild

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med nästan 6 procent under tredje kvartalet 2022. Träprodukter, som utvecklades väldigt starkt under samtliga kvartal mellan första kvartalet 2020 och första kvartalet 2022, har en negativ utveckling för första gången sedan pandemin bröt ut. Samtidigt har priset på träprodukter stabiliserats i augusti och september.

– Redan under årets andra kvartal såg vi att försäljningsutvecklingen för träprodukter var betydligt lägre än utvecklingen i Byggmaterialindex, och under tredje kvartalet minskar försäljningen jämfört med samma period förgående år. Förra kvartalet var det framför allt träprodukter som är populära för utomhusprojekt som backade, men nu backar samtliga stora undergrupper: trävaror, hållfasthetssorterat virke, utvändigt beklädnadsvirke och tryckimpregnerat virke, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

– Även om det är proffsförsäljningen som ligger bakom den positiva försäljningsutvecklingen inom bygghandeln, med en tillväxt på 11 procent under tredje kvartalet, så är det den lägsta kvartalstillväxten sedan början av 2021. Då byggmaterialhandeln är en konjunkturkänslig bransch lär vi fortsätta att se en nedåtgående trend i och med att byggandet av nya bostäder och renovering av det befintliga beståndet avtar, avslutar Monica Björk.
Försäljningsutveckling för Byggmaterialindex respektive träprodukter Q1 2021-Q3 2022.

Avser jämförbara enheter, jämfört med samma kvartal föregående år.

Med undantag för januari och februari har konsumentförsäljningen minskat varje månad och tillväxten sker således inom proffshandeln. Under årets första nio månader har försäljningen i bygghandeln ökat med tio procent. Enligt en beräkning baserat på uppgifter från SCB:s Byggkostnadsindex, uppgår prisutvecklingen på de produkter som säljs i byggmaterialhandeln till 28 procent.

Prisutvecklingen i byggmaterialhandeln bedöms vara något lägre. Siffran indikerar ändå att utvecklingen drivs av prisökningar och att försäljningsvolymen minskar totalt sett i byggmaterialhandeln.

Mycket pekar på att vi är på väg in i en lågkonjunktur, vilket kommer att påverka byggmaterialhandeln negativt. Kombinationen av ökade byggkostnader och höjda räntor kommer med stor sannolikhet att minska benägenheten att påbörja nya byggprojekt.

Möjlighet till mer data som prenumerant
En prenumeration på Byggmaterialindex ger tillgång till utvecklingstal totalt och regionalt, även uppdelat mellan proffs- och konsumentförsäljning. Nyckeltalen över branschutvecklingen släpps månadsvis i en rapport tillsammans med kommentarer och en tydlig sammanställning av relevanta branschnyckeltal. Möjlighet till nyckeltal för specifika varugrupper finns enligt varugruppsindelningen BK04.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Byggmaterialhandlarna 

You must be logged in to post a comment Login