All posts tagged "Trävaror"

  • Negativ försäljningsutveckling för träprodukter

    Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med nästan 6 procent under tredje kvartalet 2022. Träprodukter, som utvecklades väldigt starkt under samtliga kvartal mellan första kvartalet 2020 och...

    • Posted oktober 26, 2022
    • 0